Et hektisk forløb startede på en rasteplads ved Horsens og sluttede med, at en kvindelig ansat blev stukket ned af en 24-årig beboer på Bofællesskab Birkerød Parkvej 18. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Et hektisk forløb startede på en rasteplads ved Horsens og sluttede med, at en kvindelig ansat blev stukket ned af en 24-årig beboer på Bofællesskab Birkerød Parkvej 18. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Medarbejder stukket ned: Et kaotisk forløb endte med en kniv i ryggen

Hvordan kunne det ske, at en beboer efter kun 11 dage i Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 stak en medarbejder ned? Rudersdal Avis er dykket ned i sagen

Af
Mikkel Brøgger Petersen

På en rasteplads ved Horsens tog to medarbejdere fra Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 i Birkerød 3. september imod den mand, som 11 dage senere skulle begå et knivoverfald på bostedet.

Den 24-årige mand blev afleveret af to ansatte fra et bosted i Nordjylland. Bostedet havde opsagt samarbejdet med manden og afvist, at han kunne blive boende en måned mere. Manden ønskede at komme til Rudersdal Kommune, da han er født og opvokset i området.

Sagen var akut, og det bar situationen præg af. Først i forbindelse med overleveringen blev de ansatte fra bofællesskabet gjort opmærksom på, at der især om natten skulle være to medarbejdere på arbejde, da borgeren i nattetimerne var tilbøjelig til at rasere sin lejlighed. Forskellige andre informationer om manden blev også først givet ved overleveringen.

Inden overleveringen var han urolig og oppe at køre, og han kan desuden være utilregnelig og svær at læse. Rudersdal Kommune havde efterspurgt risikovurderinger i forhold til udadreagerende og personrettet adfærd. Det var dog blevet entydigt afvist, at den 24-årige var udadreagerende og til fare for medarbejdere.

På turen hjem mod Birkerød sov manden det meste af vejen. Men når han var vågen, havde han et ubehageligt, pågående og truende blik særligt på den kvindelige bostedsmedarbejder.

Ingen kommentarer

14. september i år stak den 24-årige mand efter kun 11 dage på bostedet en kvindelig medarbejder i ryggen med en steakkniv. En presserende spørgsmål er, hvordan det kunne komme dertil.

Rudersdal Avis har fået aktindsigt i sagen hos Arbejdstilsynet, som bygger på interviews med stedets daglige leder og to ansatte, dagbogsnotater om den 24-årige og politirapporten om sagen.

Af hensyn til personfølsomme oplysninger er dele af aktindsigten streget ud. Sagsfremstillingen i denne artikel bygger på aktindsigten, og hvad der ellers har været fremme i offentligheden om sagen.

Hverken borgmester Jens Ive (V), formand for social- og sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K), eller centerleder for Socialpædagogisk Center i Rudersdal Kommune, Lene Lilja Petersen, ønsker at svare på en lang række spørgsmål, som Rudersdal Avis har stillet til hændelsesforløbet, af hensyn til personfølsomme oplysninger.

Blev en akutsag

Ledelsen for Socialpædagogisk Center var siden august involveret i sagen, og man havde adgang til oplysninger om manden. Ifølge retssikkerhedsloven for det sociale område har Rudersdal Kommune ansvaret for at indhente de nødvendige oplysninger om manden.

Alligevel var statusrapporter og andre sagsakter fra bostedet i Nordjylland ufuldstændig, ifølge bostedets daværende daglige leder, da man tog imod manden.

Sagen ændrede sig fra en såkaldt overdragelsessag til at være en akut sag. Fra at være fire medarbejdere på opgaven til at være otte. Men ikke alle medarbejdere nåede at læse sagsakter og skriftlig dokumentation, inden borgeren ankom.

Ubehagelig fornemmelse

På dagen, hvor den 24-årige mand ankom til Birkerød, gik han en tur med en kvindelig ansat. Gåturen efterlod hende med en ubehagelig fornemmelse, for manden havde forsøgt at overtale hende til at gå ad små stier fremfor den store vej.

En kvindelig nattevagt gik også en nattur med manden efter hans ankomst, stik imod rådet fra bostedet i Nordjylland.

Oplysningerne fra det tidligere bosted blev ikke fulgt, fastslår Arbejdstilsynet, da man ville danne sig sit eget indtryk. Til gengæld blev der flittigt taget notater om mandens adfærd. Man vurderede, at man kunne skabe tryghed og ændre personens adfærd.

Man vurderede også, at knive på beboerens værelse ikke udgjorde en særlig risiko.

Ifølge Rudersdal Avis' oplysninger lod manden sig frivilligt indlægge på Psykiatrisk Center Nordsjælland i cirka en tredjedel af de 11 dage på bostedet, fordi han fik det tiltagende dårligere.

Blodig kniv og stenansigt

På bofællesskabets personalekontor talte den 24-årige med en kvindelig medarbejder om, hvad manden gerne ville have på sit whiteboard, der hang i hans lejlighed. Medarbejderen tilbød at gå med ned i lejligheden og få punkterne på whiteboardet struktureret.

Med ryggen til den 24-årige nåede hun ikke at skrive meget på tavlen, før han uden forvarsel stak hende i ryggen med en steakkniv. Da hun vendte sig om, stod manden med en blodig kniv i hånden.

Manden optrådte ikke længere truende. Han reagerede ikke på hendes råb, men kiggede blot på hende med stenansigt.

To medarbejdere hørte opråbet. De fik bragt deres kollega ind på et kontor, hvor de ydede førstehjælp, og hvor de blev, indtil politi og ambulance ankom.

Brød regler

Ansatte og ledere beskriver i kølvandet på knivoverfaldet hele forløbet som kaotisk. Ting, som skulle løses her og nu, og koordinering mellem mange parter, som skabte uklarhed.

Den manglende viden betød ifølge de ansatte, at de ikke var ordentligt klædt på til at håndtere opgaven, at man arbejdede ud fra gefühl, og at stemningen bar præg af "Hvad gør vi med ham?". Man var hele tiden to skridt bagud.

I Arbejdstilsynets vurdering lyder det, at arbejdsmiljølovgivningens regler om at forebygge risikoen for vold er overtrådt, fordi de ansatte på ulykkestidspunktet ikke var tilstrækkelig oplært og instrueret i at håndtere den 24-årige mand.

Man vurderer også, at arbejdet med beboeren ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var fuldt forsvarligt.

Rudersdal Kommune skal dog ikke foretage sig yderligere i sagen, da manden ikke vender tilbage til bofællesskabet.

Kan ikke tvinges

Borgmesteren gentager, hvad han også sagde i kølvandet på ulykken.

"Det er stærkt problematisk, at kommuner bliver pålagt ansvaret for så syge mennesker, som det desværre ofte er tilfældet. Kommuner råder ikke over tvangsforanstaltninger, ligesom det ikke er muligt at begrænse borgeres frihed til selv at vælge opholdssted, medmindre der er afsagt dom. Som følge af lignende episoder, som den vi oplevede på Birkerød Parkvej, er der etableret en ny form for særligt sikrede pladser til borgere, der kan være i fare for at gøre skade på sig selv eller andre," siger han og tilføjer:

"Desværre har man fra Folketingets side valgt, at det skal være frivilligt for relevante borgere at tage ophold på disse pladser, som derfor heller ikke udnyttes i tilstrækkeligt omfang. Det er stærkt uheldigt for både de konkrete borgere, for kommunen, for medarbejderne, og dermed for samfundet. Havde lovgiver understøttet kommunernes behov for anvendelse af de særligt sikrede pladser, er der stor sandsynlighed for at denne ulykkelige hændelse kunne være undgået."

Tvang ikke en løsning

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP) påpeger i forlængelse af borgmesterens kommentarer, at politikerne er til for at repræsentere kommunens borgere, og at borgere kan blive syge er et vilkår.

Man vurderer ikke, at tvang er vejen frem.

"At der skal en dom til, når voksne og myndige personer anbringes tvangsmæssigt er rigtigt. Det hedder et fængsel eller en dom til forvaring/anbringelse. Denne dømmende og udøvende magt ønsker LAP ikke givet i hænderne på kommunalpolitikerne. Vores Grundlov tillader ikke frihedsberøvelse uden helt særlige omstændigheder, og politikerne er også nødt til at overholde Grundloven og konventionerne. Hele det koncept, at man med særligt sikrede pladser kan undgå vold eller drab, er utopi. Sådan en stempling af uskyldige vil skabe store problemer for samfundet, og hvad bliver det næste," siger en af de presseansvarlige for foreningen, Hanne Skou Kadziola, til Rudersdal Avis og tilføjer:

"Social Psykiatrisk Center i Rudersdal Kommune har taget gode metoder i brug, for eksempel ved at anvende fælles supervision for brugere og personale. Åben dialog, empati og menneskeligt nærvær er vejen at gå – også for personer med et udadreagerende temperament."

Polittiet har endnu ikke færdiggjort efterforskningen i sagen, og man har dermed heller ikke udarbejdet et anklageskrift.

Bofællesskabet på Birkerød Parkvej lukkede 1. januar. Det havde intet med denne sag at gøre.

Publiceret 15 January 2019 16:58