Den 14. og 16. januar skal drabssagen mod Preben Byskov stå. Han er tiltalt for at dræbe den tidligere Venstre-politiker Poul Erik Schwærter.

Den 14. og 16. januar skal drabssagen mod Preben Byskov stå. Han er tiltalt for at dræbe den tidligere Venstre-politiker Poul Erik Schwærter.

Han dræbte tidligere Venstre-politiker i hans seng: Anklager går efter anbringelsesdom

Efter en mentalundersøgelse går anklager efter anbringelsesdom i drabssag fra Helsinge

Af
Jeppe Helkov og Jan F. Stephan (foto)

De har tidligere været bedste venner. Alligevel gik det grueligt galt mellem Helsinge-borgerne Preben Byskov og Poul Erik Schwærter.

En morgen i marts opsøgte Preben Byskov Poul Erik Schwærter på dennes bopæl i Helsinge. Her skød og dræbte Preben Byrskov det tidligere byrådsmedlem for Venstre ved skud i ryggen med et haglgevær. Sådan lyder det i anklageskriftet mod Preben Byskov, som Ugeposten Gribskov har fået aktindsigt i.

Her fremgår det, at Preben Byskov bliver sigtet for mandrab efter straffelovens §237. Her står, at 'den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid'.

Hvad angår straflængden skriver anklageren i anklageskriftet dog også, at 'der tages forbehold for påstand om dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling uden fastsættelse af længstetid'. Ifølge senioranklager i drabssagen, Bente Schnack, betyder det på lægmandssprog, at man går efter en anbringelsesdom på ubestemt tid til Preben Byskov.

Poul Erik Schwærter blev dræbt af skud i ryggen.

Poul Erik Schwærter blev dræbt af skud i ryggen.

"Det er vores påstand i sagen. Det er vi nået frem til efter en mentalundersøgelse," siger hun.

Så I går efter en dom, der skal føre til psykiatrisk anbringelse?

"Ja," siger Bente Schnack, der samtidig understreger, at hun ikke kan komme nærmere ind på, hvad mentalundersøgelsen af Preben Byskov har vist. Det kommer først frem under selve retssagen, der er berammet til at tage 1,5 retsdage i midten af januar.

Her vil sagen som udgangspunkt blive ført under medvirken af nævninge, medmindre tiltalte inden 14 dage har meddelt, at han ønsker sagen behandlet under medvirken af domsmænd.

Konflikten mellem Preben Byskov og Poul Erik Schwærter går mange år tilbage. Den tager sit udgangspunkt i Preben Byskovs grund på Idrætsvej 19 i Helsinge.

I maj 2017 var Ugeposten på besøg. For at tale om den sag, der helt tydeligt plagede Preben Byskov.

På sin grund har Preben Byskov en sø. Op ad den sø ligger et kommunalt overløbsbassin. En servitut fra 1957 fastslår, at kommunen har mulighed for at lede regnvand ud i bassinet, når der er overløb i kloaksystemet.

Sådan ser det omdiskuterede overløbsbassin ud, der ifølge Preben Byskov har forurenet hans grund.

Sådan ser det omdiskuterede overløbsbassin ud, der ifølge Preben Byskov har forurenet hans grund.

Men Preben Byskov mente ikke, at kommunen havde passet kloakrørene, og derfor kunne vandet fra overløbsbassinet ikke løbe væk igen. I stedet løb søen over sine bredder og havde ad flere omgange fyldt store dele af Preben Byskovs 8.580 kvadratmeter store grund.

Preben Byskov forklarede, at hans grund under oversvømmelserne var blevet fyldt med afføring, præservativer, hygiejnebind og andet affald. Faktisk gik han så vidt som at sige, hans grund var 'fyldt med 7600 tons lort'.

Oversvømmelserne havde ifølge Preben Byskov forurenet hans sø og grund så meget, at huset nu reelt var usælgeligt - og at han derfor var stavnsbundet.

“Det sværeste har været at overbevise mine børn om, at jeg ikke er paranoid. De kan slet ikke forstå, at der kan være så mange problemer. 'Jeg kan godt høre, hvad du siger far, men det kan ikke passe', siger min datter. Det har været utrolig svært. Der er modstand fra alle sider. Det kræver alle kræfter. Det har været sindssygt hårdt,” sagde han i maj 2017 til Ugeposten.

Omvendt mente Gribskov Kommune ikke, at den var skyld i forureningen. I stedet mente kommunen, at forureningen skyldtes et gartneri, der tidligere havde ligget på grunden.

Preben Byskov mente, at Poul Erik Schwærter som medlem af byrådet i den daværende Helsinge Kommune havde 'brugt sine politiske forbindelser til at gå bag om ryggen på ham'.

"Han var min allerbedste ven, men han gik til kommunen omkring mine grunde. Jeg kan ikke sælge og er tæt på en konkurs. Jeg har sovet dårligt i månedsvis og de sidste tre-fire dage slet ikke. Jeg har en masse spekulationer og ville tage ned for at snakke med ham," forklarede Preben Byskov under grundlovsforhøret kort efter drabet. Her fortalte han også, at han tog antidepressiv medicin.

Preben Byskov fortalte også, at han var taget ud til Poul Erik Schwærter for at konfrontere ham. Derfor gik han op i Schwærters soveværelse.

"Jeg ville spørge ham, om han kunne være det bekendt, som han havde gjort imod mig. Jeg vækkede ham, og han grinede bare hånligt," lød forklaringen.

Da Poul Erik Schwærter satte sig op i sengen, ladede Preben Byskov sit jagtgevær.

"Jeg trykker af cirka halvanden meter fra ham. Jeg ved ikke, hvor jeg rammer ham. Jeg skyder den ene gang, så går jeg min vej," forklarede Preben Byskov.

Preben Byskov gik efterfølgende ind til Poul Erik Schwærters hustru, der sad i værelset ved siden af.

"Jeg har skudt din mand. Jeg ringer til politiet. Der var ingen grund til at løbe fra det," sagde Preben Byskov.

Poul Erik Schwærters hustru ringede også selv til alarmcentralen, hvor hun fortalte, at hendes mand var blevet skudt i ryggen — og at hun havde hørt gerningsmanden råbe: 'Du har ødelagt mit liv', lige inden han skød.

Ved grundlovsforhøret nægtede Preben Byskov sig skyld i drab. Adspurgt om, hvorfor han så havde taget sit haglgevær med, svarede han:

"Måske for at skade ham. Det kunne aldrig falde mig ind at slå ham ihjel. Slet ikke," svarede Preben Byskov, før han igen bebrejdede Poul Erik Schwærter, at han ikke havde løst problemet med hans grund.

"Han har ødelagt mit liv. Han kunne rette op på det med et pennestrøg," sagde han.

Ugeposten har forsøgt at få en kommentar fra Preben Byskovs forsvarer til, hvordan Preben Byskov forholder sig til skyldsspørgsmålet. Forsvareren er ikke vendt tilbage.

Publiceret 15 November 2019 09:55