Foto: Vejdirektoratet.

Unikt officielt jobopslag: Du skal ødelægge berømt - og berygtet - dansk bygningsværk

Vejdirektoratet søger rådgiver til at nedrive den eksisterende Storstrømsbro

Vejdirektoratet har lavet et ret usædvanligt jopopslag: Direktoratet leder nemlig efter en hovedrådgiver, der kan hjælpe med planlægningen, udbuddet og gennemførslen af arbejdet med at nedrive den eksisterende Storstrømsbro.

"Det er en unik opgave uden fortilfælde i Danmark," siger projektchef Niels Gottlieb fra Vejdirektoratet.

"Vi har aldrig før skulle nedrive et bygningsværk af denne størrelse - og så ovenikøbet et bygningsværk over vand. Det er et enormt og meget komplekst projekt, som vi nu skal finde en hovedrådgiver til. Og der er ingen tvivl om, at det kræver en hovedrådgiver med helt særlige kompetencer.”

En af hovedrådgiverens vigtigste opgaver bliver at hjælpe Vejdirektoratet, så nedrivningsarbejdet kan finde sted på den bæredygtige og miljømæssige mest forsvarlige facon.

"Vi er meget opmærksomme på, at påvirkningen af miljøet – ikke mindst det maritime miljø i Storstrømmen – skal holdes på et absolut minimum. Det bliver et hovedfokus for os gennem hele arbejdet. Og hovedrådgiveren skal hjælpe os med at komme i mål på det punkt," siger Niels Gottlieb.

Den eksisterende Storstrømsbro skal rives ned, når den nye Storstrømsbro er åbnet for vej- og banetrafik. Nedrivningen omfatter foruden broen også delvist landfæster og dæmninger på Masnedø og Falster.

Publiceret 18 February 2020 14:43