Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock nito - stock.adobe.com

Klapjagt på voldsmænd: Lovforslag vil forbyder ophold i nattelivet i hele landet

Justitsministeren vil give landsdækkende karantæne til voldsmænd i nattelivet

Et nyt lovforslag, som justitsminister Nick Hækkerup nu sender i høring, skal gøret livet surt for personer, som begår vold i nattelivet og generelt skaber utryghed i det offentlige rum.

Lovforslaget gør det blandt andet muligt at forbyde personer, der er dømt for bl.a. vold, at opholde sig i nattelivet i op til to år i hele landet.

"Med lovforslaget slår vi hårdt ned på dem, der vælger den kriminelle eller utryghedsskabende vej og ser stort på det trygge og frie samfund, som er vores fælles fundament. Det er vidtgående, men vigtige initiativer, hvis vi skal ramme dem, der skaber utryghed i nattelivet med voldelige overfald eller skaber utryghed i boligområderne. Vi vil ganske enkelt ikke finde os i den adfærd, for den begrænser andre menneskers frihed til at færdes trygt i det offentlige rum," siger justitsminister Nick Hækkerup.

Med lovforslaget får den dømte forbud mod at opholde sig på alle barer, restauranter mv. fra klokken 24.00-05.00. Hvis en dømt person har begået vold på et serveringssted i én del af landet, har den dømte hverken lov til at besøge et serveringssted i den del af landet, hvor volden fandt sted, eller i en anden del af landet i nævnte tidsrum. Bryder den dømte forbuddet, falder der en bøde på 10.000 kroner i førstegangstilfælde. I andengangstilfælde vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

Lovforslaget giver også politiet et nyt værktøj til at sætte kontant ind over for personer, der skaber utryghed i det offentlige rum. Politiet får nemlig mulighed for at udstede tryghedsskabende opholdsforbud på op til 30 dage ad gangen, hvis de vurderer, at en gruppe af personer skaber utryghed i et område. Brydes forbuddet, vil det også udløse en bøde på 10.000 kroner.

Endelig lægges der også op til, at politiet fremover skal kunne gribe ind, hvis man sigter en person og samtidig kan se, at vedkommende er i besiddelse af værdigenstande og samtidig har gæld til det offentlige. Her skal værdigenstandene kunne fratages fra vedkommende med henblik på at sikre betaling af den offentlige gæld, oplyser Justitsministeriet.

jn

Publiceret 15 January 2021 11:08