Renere veje i Nordsjælland

Hededanmark står foran stor rengøringsopgave langs de nordsjællandske veje

Af
Jesper Lundh

Der ligger alt for meget skrald langs de nordsjællandske statsveje og i grøftekanterne - men nu skal Hededanmark rydde op. Samtidig skal firmaet blandt andet beskære bevoksningen langs vejene, så skiltene altid er synlige samt tømme skraldespande og feje cykelstier, så standarden atter kan blive tilfredsstillende for bilister, cyklister og alle andre trafikanter.
Aftalen med Hededanmark skulle være trådt i kraft allerede fra årsskiftet 08/09, men på grund af en juridisk tvist med Vejdirektoratets tidligere entreprenør på området, sker det først nu. Det betyder, at der kun har været udført renhold på Vejcenter Hovedstadens veje i meget begrænset omfang siden årsskiftet.
Vejdirektoratet beklager de gener, det har medført for trafikanter og borgere, og forventer, at det forsømte indhentes hen over sommeren.
Kontrakten med Hededanmark løber i de kommende tre et halvt år.

Publiceret 17 June 2009 16:00