Benedikte Kiær.

Benedikte Kiær.

DEBAT:

Lad os trække i arbejdstøjet

Så kom regeringens udmelding om, hvor hospitalsinvesteringerne skal falde: Vi får midler til de sidste to områdehospitaler Bispebjerg og Hillerød, hvor det ligger fast, at der skal være et splinternyt hospital i Hillerød. Det er rigtigt godt – for nu vi kan trække i arbejdstøjet og udarbejde visionære planer for nogle super gode hospitaler i regionen. Og lad os glæde os over, at alle vores fire områdehospitaler, Rigshospitalet og retspsykiatrien på Sct. Hans er med i regeringens investeringsplaner. For en gang skyld ryger det hele ikke til Jylland.

Vi konservative er af nogle blevet skældt ud for, at vi er med i forliget om hospitalsplanen. Men grunden til, at vi er med i forliget er, at vi fik en lang række af vores mærkesager med i planen. Vi fik ikke alle mærkesager med, men nogle væsentlige, som har stor betydning for vores hverdag. Jeg vil nævne et par stykker, der har betydning for Nordsjælland.

I forslaget om hospitalsplanen fremgik det, at skadestuerne i Helsingør og Frederikssund skulle omlægges til "hæfteplastreklinikker" med åbningstid fra kl. 8 til 16. Det forslag var vi konservative modstandere af. Vi kæmpede derfor hårdt for at bevare de døgnåbne skadestuer – og med forliget er der i dag døgnåbne skadestuer i både Hillerød, Helsingør og Frederikssund. Det er en klar K-sejr. Når det ikke er livstruende, så er det vigtigt for os konservative, at der hjælp tæt på ligesom vi ikke mener, at kun en skadestue i Nordsjælland er nok – tænk på, hvad det vil betyde for ventetider på skadestuen. Derudover var det meget vigtigt for os at bevare de børne- og ungdomspsykiatriske senge i Hillerød. I forslaget fremgik det ellers, at alle disse senge skulle flyttes til Glostrup eller Bispebjerg. Det ville vi konservative ikke acceptere. Med forliget er børne- og ungdomspsykiatrien i Hillerød bevaret ligesom de psykiatriske senge i Frederikssund, som vi også ønskede bevaret.

Vi har før forliget om hospitalsplanen talt varmt for et nyt hospital ved Hillerød. Men der var ikke noget flertal ligesom den manglende interesse fra Hillerød Kommune bestemt ikke hjalp sagen. Ud af regionens 29 kommuner, var der to kommuner – Hillerød og Halsnæs - som ikke havde indsendt deres høringskommentarer til forslaget om hospitalsplanen. Den som tier, samtykker – dvs. Hillerød Kommune ikke viste interesse for et nyt hospital. Med regeringens udmelding har vi fået en afklaring og nu kan vi gå i gang med projekterne, så vi hurtigt som muligt, kan sætte spaden i jorden til glæde for borgere og sygehuspersonalet i hele regionen.

Publiceret 07 October 2009 15:41