Lene Kaspersen.

Lene Kaspersen.

DEBAT:

Den ultimative smertelindring

Når man – som jeg – har været ansat i sundhedsvæsenet i 36 år, og har set mange mennesker dø under forskellige omstændigheder, ser jeg med bekymring på Etisk Råds vedvarende modstand imod den ultimative smertelindring.
Min grundholdning er: "Kan vi ikke holde patienterne smertefri i den sidste tid, bør vi give dem en værdig død." Det er desværre ikke muligt. Og jeg har et dybfølt håb om, at der åbnes op, for "den ultimative smertelindring", hvis det er et vedvarende ønske fra patienten.
Er der tale om en ubehandlelig, langvarig, smertefuld dødelig sygdom, bør det være muligt at udfri patienten og give en værdig død.
Det er ikke rimeligt, at smertetyngede, døende patienter, for at blive udfriet fra den langvarige, smertefulde død, skal rejse til andre lande. Læger kan ikke pålægges at medvirke, men jeg véd, at der er læger, der kan erkende, at det er nødvendigt, at hjælpe en døende.

Publiceret 09 October 2009 00:15