Andreas Røpke.

Andreas Røpke.

DEBAT:

Rudersdal lever ikke op til sit ansvar

De medicinske afdelinger på hospitalerne slås med overbelægning. Det skyldes i høj grad, at kommunerne ikke lever op til deres ansvar. Kommunerne lader nemlig i stor stil de patienter, der er færdigbehandlede, ligge på hospitalerne i stedet for at bygge plejeboliger og aflastningspladser nok.
Hospitalerne skal kunne tilbyde den bedste behandling til de indlagte patienter. Overbelægning giver dårligere kvalitet i pleje og behandling og personalemangel. Derfor er det afgørende, at kommunerne ikke bruger hospitalerne som venteplads.

Sidste år brugte Region Hovedstaden 55.000 liggedage på færdigbehandlede patienter. Det skaber et helt unødigt pres på hospitalerne. Når du skal stemme til kommunal- og regionsrådsvalget, så vær opmærksom på, at Rudersdal Kommune er den 9. dårligste i landet til at sikre borgerne de rigtige tilbud. Stem derfor på en kandidat, der vil arbejde målrettet med at løse dette problem.

Lise Müller.

Lise Müller.

Publiceret 19 October 2009 10:03