Bent Larsen.

Bent Larsen.

DEBAT:

Venstres sundhedsvisioner

I en valgkamp har mange meninger om den rigtige sundhedspolitik, men det er regionspolitikerenes ansvar. Alle Venstres kandidater til regionsvalget har tilsluttet sig vores handlingsprogram. Heri står, at Venstre hele tiden har ment, at der skal bygges et nyt områdehospital ved Hillerød i stedet for at renovere det nuværende Hillerød Hospital, der i enhver henseende er utidssvarende. Det vil være misbrug af skatteydernes penge. Dette synspunkt har Ekspertpanelet og Regeringen nu tilsluttet sig. Alvorligt syge skal på et stort hospital, hvor alle specialister er til stede.
Det vil tage mindst 8 år at bygge et nyt hospital. Venstres handlingsprogram fastslår, at Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital skal indtænkes som satelitter til det nye Hillerød Hospital med såvel medicinske, kirurgiske som psykiatriske tilbud til borgerne. Derudover har Venstre som eneste parti i regionsrådet været modstander af at lukke det velfungerende Hørsholm Hospital. Vore kandidater vil arbejde for, at Hørsholm Hospital fortsætter som kirurgisk hospital.
Endelig ønsker Venstre, at der oprettes sundhedshuse i regionens kommuner tæt på borgernes bopæl med læger, sygeplejersker og terapeuter, således at mindre skader kan behandles inden for 2 timer, frem for ventetid i timevis på en skadestue. Sundhedshuset skal også indeholde tilbud til ældre mennesker, der ikke har behov for hospitalsindlæggelse samt tilbud til patienter med kroniske lidelser, således at lange køre- og ventetider undgås.

Publiceret 22 October 2009 11:13