Torben Kjær.

Torben Kjær.

DEBAT:

Nej til brugerbetaling

Vismændene påstår, at flere ældre i fremtiden pga. længere levealder vil betyde større belastning af sundhedsvæsenet. De overser fuldstændigt, at når mennesker i fremtiden vil leve længere, hænger det sammen med, at deres helbred generelt vil være bedre, og det skyldes ikke kun medicin og flere behandlingstilbud. Levemåde som mindre rygning, der giver færre behandlingskrævende skader som kol, hjerte-, karsygdomme m.v., samt at ældre dokumenteret er mere aktive, har enorm betydning for den generelle sundhedstilstand.

Når vismændene bevidst ser bort fra de positive faktorer, kan deres liberalistiske skræmmebillede svært ses som andet end et forsøg på at få kommende nedskæringer, øget privatisering og brugerbetaling til at glide lettere ned hos befolkningen.

Allerede i dag er man med skattebegunstigede privathospitaler og sygeforsikringer til de, der er på arbejdsmarkedet, ved at ødelægge den lige adgang til sundhedsvæsenet - det vil kun blive endnu værre med brugerbetaling, som de dårligst stillede, der ofte har mest brug for sundhedsvæsenet, selvsagt også vil have sværest ved at betale.

Publiceret 26 October 2009 08:00