Vibeke Storm Rasmussen.

Vibeke Storm Rasmussen.

DEBAT:

Højt spil om lufthavnens fremtid

Københavns Lufthavn er godt i gang med en rigtig kedelig rutchetur ned ad det internationale lufthavns-hierarki. Samtidig er SAS i knæ. Og det er bekymrende, for SAS leverer næsten halvdelen af passagererne til Københavns Lufthavn.

Forsvinder SAS, så mister vi de større internationale ruter fra København. SAS er med andre ord en helt central faktor, hvis vi skal vende udviklingen og fastholde lufthav-nens position som et væsentligt knudepunkt i Europa.

Alligevel afviser regeringen at bruge sin indflydelse som medejer af både Københavns Lufthavn og SAS – med den begrundelse, at det er bedst for selskabernes udvikling, hvis de drives på et kommercielt grundlag.

Det svar står jeg helt uforstående overfor. Det er simpelthen en alt for isoleret forret-ningsmæssig tænkning. Når det gælder SAS og Københavns Lufthavn må vi hæve blikket en smule – og se de to selskaber som en forretning i et større perspektiv, der handler om at sikre Øresundsregionens, Danmarks og Skandinaviens tilslutning til et europæisk og internationalt net og konkurrenceevne i en global økonomi.

Enhver privat investor med 40 % aktieandel ville da kræve indflydelse – og særligt i en virksomhed af så vital en konkurrencemæssig karakter. Men staten har end ikke en repræsentant i lufthavnens bestyrelse.

Regeringen og finansminister Claus Hjort Frederiksen spiller højt spil med hovedstadsregionens evne til at tiltrække internationale virksomheder, kvalificeret arbejdskraft og turister og dermed skabe velstand. Som Skandinaviens største lufthavn rækker lufthavnens økonomiske betydning naturligvis langt ud over hovedstadsregio-nens grænser i både Sydsverige og det øvrige Danmark.

En række udenlandske regeringer kan ellers godt se, at der er en national udfordring i at sikre, at udenlandske virksomheder, turister og arbejdskraft har nem og bekvem adgang til deres land. Eksempelvis stillede den hollandske regering konkrete betingelser ved fusionen mellem det nationale flyselskab KLM og Air France, mens den svenske stat og regionale aktører er gået sammen i Stockholm Access Partnership for at tiltrække flere direkte flyforbindelser til Arlanda-lufthavnen i Stockholm.

Når regeringen nu har valgt at se passivt til, har vi i Region Hovedstaden valgt at tage handsken på. Derfor har Regionsrådet nu opfordret Vækstforum Hovedstaden til at danne et konsortium, som skal styrke ruteudviklingen. Målet er i løbet af 4 år at åbne 15 nye fortrinsvis interkontinentale ruter til København fra vigtige vækstmarkeder så som Kina og Sydøstasien.

Udover Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, SAS og Københavns Lufthavn vil vi gerne invitere regeringen med om bord. Der skal handles nu, så København kan fortsætte med at være Skandinaviens brohoved til Nordeuropa og resten af verden.

Publiceret 30 October 2009 09:51