DEBAT:

Psykiatriske patienter har brug for tryghed og behandling i nærmiljøet

Bedre forhold for de psykiatriske patienter er en mærkesag for Venstre. Regionerne har ansvaret for behandling, pleje og omsorg af de borgere, der rammes af psykiatriske lidelser. For nogle er det midlertidigt. For andre en kronisk lidelse. Behovene er meget forskellige. Derfor er det vigtigt, at der tages individuelle behov.
For psykiatriske patienter kan indlæggelsen være et forstyrrende element i en i forvejen urolig hverdag. Vi skal derfor sikre de nødvendige tilbud i nærområdet, så indlæggelse kun sker, hvor det er absolut nødvendigt. Dertil kommer, at psykiatri er et af de specialer, der kræver allerflest ambulante besøg.
Behovet for behandling i nærmiljøet gør det helt uforståeligt, at regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen fortsat insisterer på at flytte den psykiatriske afdeling på Gentofte for personer i Københavnsområdet til Hørsholm Sygehus. Det vil give patienterne store gener oven i deres psykiske lidelser.
Det vil Venstre gøre anderledes. Vi står vagt om patienternes tryghed og vil fastholde dem i deres nærmiljø. Der er langt mere fornuft i at bygge et nyt psykiatrisk hospital med enestuer på Gentofte Hospitals matrikel.

Publiceret 30 October 2009 10:27