Hanne Andersen.

Hanne Andersen.

DEBAT:

Tvungen opfølgning eller omsorgsvigt

Venstre meldte ud i sommer, at nu skulle der gøres noget drastisk overfor de sindslidende, der ikke tog deres medicin efter de blev udskrevet. Ambulant tvang, hvor borgeren blev hentet af politiet, skulle være løsningen.

Indsatsen overfor mennesker med psykisk sygdom er en delt opgave, hvor regionen tager sig af det behandlingsmæssige og kommunerne tager sig af den socialpsykiatriske indsats - uanset om borgeren bor i egen bolig eller i socialpsykiatrisk botilbud.
Det er derfor regionen og kommunernes fornemste opgave at få de forløb til at fungere til gavn for borgerne, som er fuldstændig ligeglade med, hvem der har de forskellige opgaver. Region og kommuner skal gøre alt for at mennesker med sindslidelser får en tilværelse der fungerer. Samfundet skal vise omsorg over for alle mennesker, så vi fungerer i det danske samfund. Men nogen gange kan omsorg også være "tvang", gør vi ikke noget, er det omsorgssvigt. Danmark er et af de få lande, hvor mennesker med loven i hånden har ret til at gå i "hundene". Det kan vi ikke være bekendt. Hverken over de mennesker, der er syge, men heller ikke overfor den syges omgivelser.

Nogle ganske få mennesker med en sindslidelse - 50–100 på landsplan - "dropper" ud af deres medicin. De får det dårligere og dårligere, bliver tvangsindlagt og "dropper" igen ud med det resultat at de tvangsindlægges den ene gang efter den anden.
Pressen har sat megen fokus på disse ulykkelige historier, hvor en person er blevet skudt af politiet. Nogle ganske få mennesker med sindslidelser har desværre skabt utryghed i det omkringliggende samfund. Deres frygt skal tages alvorligt. Men lad mig slå det fast, at mennesker ikke bliver raske af, at de udsættes for tvang.
Det kræver helt andre metoder og midler.

Jeg er glad for at Socialdemokraterne på Christiansborg valgte at gå med i Satspuljeforliget, for at trække det lovforslag, som regeringen kommer med, i den rigtige retning, så den tvungne opfølgning sker på en faglig forsvarlig og juridisk korrekt måde, så den syges retssikkerhed ikke krænkes.

Publiceret 30 October 2009 09:54