Ved at investere i aktier, der giver et fast, højt udbytte, er der faktisk mulighed for at opnå et direkte afkast på 4-5 procent eller mere, siger investeringsrådgiver Kjeld Johannsen i Sydbank Køge.

Ved at investere i aktier, der giver et fast, højt udbytte, er der faktisk mulighed for at opnå et direkte afkast på 4-5 procent eller mere, siger investeringsrådgiver Kjeld Johannsen i Sydbank Køge.

Få udbytte af dine aktieinvesteringer

Ved at investere i aktier med fast, højt udbytte, får du et løbende mærkbart afkast af din portefølje.

AKTIEINVESTERING: Årets første regnskabssæson er skudt i gang. Investorerne i danske og udenlandske selskaber venter med spænding på dugfriske regnskabstal. Nogle investorer kan være mere rolige end andre. De er nemlig på forhånd sikret et pænt afkast i år. Det skyldes, at disse investorer har valgt at investere formuen eller en del af formuen i solide selskaber med fornuftig indtjening, der betaler højt udbytte år efter år.

Udbytte begrænser risiko

Alle undersøgelser viser som bekendt, at aktier giver højere afkast end obligationer over tid. Men risikoen for at løbe ind i store øretæver er også meget større. Så når man bevæger sig ind på aktiemarkedet, bevæger man sig også ud i mere risikable investeringer. Ved at supplere porteføljen med udbytteaktier, er det imidlertid muligt at begrænse risikoen, uden at man helt giver afkald på aktiemarkedernes mulighed for højt afkast.
– Ved at investere i aktier, der giver et fast, højt udbytte, er der faktisk mulighed for at opnå et direkte afkast på 4-5 procent eller mere. Dertil kommer eventuelt afkast fra kursstigninger på aktierne, siger investeringsrådgiver Kjeld Johannsen i Sydbank Køge.

Solide selskaber

Hvis man går målrettet efter store solide selskaber med fornuftig indtjening, der betaler højt udbytte år efter år, går man sjældent helt galt i byen. Selvom det som regel ikke er de mest "spændende" aktier, der opfylder disse kriterier, kan de sagtens opleve fornuftige kursstigninger.
Selvfølgelig kan aktien også tabe i værdi, men den faste udbyttebetaling lægger ofte en bund under, hvor galt det kan gå.
– Og skulle aktien falde midlertidigt i værdi, kan man jo glæde sig over det løbende udbytte, der klart overgår, hvad man kan opnå af forrentning på såvel aftaleindskud som på de fleste obligationstyper, siger Kjeld Johannsen.

Ofte overset i sammenligninger

Mange glemmer faktisk at tage højde for udbetalingen af udbytte, når de kigger på en given akties performance over en årrække eller sammenligner den med andre værdipapirer. På den måde kan en graf over en akties udvikling nemlig nemt snyde i forhold til den reelle vækst i værdi.

Kandidater i C20-indekset

På det danske aktiemarked findes der blandt C20-aktierne flere aktier, der opfylder de nævnte kriterier. Det drejer sig om TDC, Tryg og Nordea.
– Alle selskaber tjener godt med penge, og en stor del heraf udloddes hvert år til aktionærerne efter helt klart definerede regler, siger investeringsrådgiver Kjeld Johannsen i Sydbank Køge.
Nordea er steget pænt det seneste år. Med et forventet udbytte på cirka 4,2 procent i 2011 er der endnu mere at se frem til for bankens aktionærer. Selvom hverken TDC eller Tryg indtil videre har status af at være kursraketter, så forventes de to selskaber at give henholdsvis cirka 8,1 procent og cirka 4,3 procent i udbytte i 2011.
Så hvis investeringshorisonten er mellemlang, og man derfor kan tåle kursudsving på kort sigt, er begge selskaber bestemt en overvejelse værd.

FAKTABOKS
Sådan gør du:
Find selskaber med stor solid indtjening, høj udbyttebetaling og præcist defineret udbyttepolitik.
Hold løbende øje med kursen. Hvis aktien stiger, kan man måske med fordel indkassere gevinsten og udskifte aktien med en anden, der opfylder ovennævnte kriterier.

TOP 10-LISTE OVER UDBYTTE-AKTIER I 2010 (udbytte ift. den aktuelle kurs)
TDC 8,1 pct.
Royal Unibrew 5,8 pct.
Tryg 4,3 pct.
Nordea Bank 4,2 pct.
SimCorp 4,0 pct.
ØK 3,7 pct.
Solar 3,7 pct.
H. Lundbeck 3,7 pct.
Auriga Industries 3,6 pct.
Group 4 Securicor 3,5 pct.
*Forventet udbytte for udvalgte selskaber i Sydbanks analyseunivers

Publiceret 03 March 2011 11:30