Direktør Peter Antonsen ses her med 2 produkter. Til venstre en af de første prototyper, som gennem udviklingsforløbet blev

Direktør Peter Antonsen ses her med 2 produkter. Til venstre en af de første prototyper, som gennem udviklingsforløbet blev "en smuk svane"

'Hele tre ting på éen gang'

Forbedret indeklima, bedre per-formance og lavere energiforbrug blev resultatet af Peter Antonsens store erfaringsgrundlag og evner til udvikling

Af
Søren Dam

VENTILATION: Fra de første prototyper af idéen blev skruet sammen af direktøren i LeanVent, Peter Antonsen, til det færdige produkt, der i dag udgør den lufttekniske løsningen på mange udfordringer, er der gået både tid og rigtig mange penge.
Peter Antonsen har i over 20 år været tilknyttet ventilationsbranchen, og har gennem de seneste 12 år været ejer og leder af firmaet FlexValve Controli Korsør, som bl.a. specialiserede sig i udvikling af mundstykker til brug for udsugning fra biler på værksteder og lign., med behov for at motoren er i gang.
Driften og ledelsen af FlexValve Control er nu overdraget til hustruen Lise Antonsen, og Peter Antonsen er nu fuldt optaget af de mange opgaver, der fylder kalenderen for en succesfuld udvikler og iværksætter. Hverdagen bruges nu i spin-out-firmaet Lean Vent.

Baggrunden

-Min idé gik ud på at udvikle et ventilationsspjæld til brug for mødelokaler, undervisningslokaler, konferencelokaler etc, forklarer han.  Altså områder, hvor der ofte samles mange mennesker på forholdsvis lille plads. Når mange mennesker forsamles på relativt små arealer, ryger Co2-indholdet hurtigt i vejret, hvilket medfører oplevelsen af dårligt indeklima, det giver koncentrationsbesvær og følelsen af træthed, og skaber altså behov for tilførsel af frisk luft.  Den traditionelle ventilation har dog altid haft nogle svagheder, nemlig dels støjen fra luftstrømmene, der gør det genererende at have ventilationen tændt, foruden de begrænsede muligheder for regulering af lufttilførslen. Systemerne er enten tændt eller slukket, med de gener begge disse yderpunkter indebærer, forklarer han.

Idéen

-Min idé til et helt nyudviklet luftspjæld går på, at systemet dels skal regulere sin aktivitet efter det aktuelle behov, at det skal være lydløst, og det skal være energibesparende.  Man skal altså ikke spekulere over indstilling af ventilationen i et lokale, hvor vores ventilationsspjæld er monteret, for det klarer systemet selv! Vores nyudviklede og patenterede ventilationsspjæld er dels lydløst gr. dets specielle konstruktion, og er desuden monteret med følere der måler rummets Co2-indhold, og som styrer spjældets aktivitet.  Når rummets Co2-indhold når en nærmere defineret grænse, går ventilationen lydløst i gang med at tilføre frisk luft, og der suges pr. automatik en tilsvarende luftmængde ud af lokalet for at bevare det alm. lufttryk.
Den automatiske funktion giver dermed den vigtige besparelse på energiforbruget, idet der kun bruges energi på ventilation, når der er behov.  Når behovet ikke længere er der lukkes lige så stille ned for ventilationen, indtil grænseværdierne igen fordrer ny tilførsel af frisk luft, siger han

Udviklingen

Uden involvering af udefra kommende investorer, specielt via CAT's og Væksthusets involvering, havde det ikke været muligt for mig at færdigudvikle produktet, erkender Peter Antonsen ærligt.
– Jeg kunne jo også bare gå på efterløn og nyde mit otium! Men jeg trives med at skabe noget nyt af nogle af de idéer, jeg gennem er langt arbejdsliv har gået og rumlet med, hvilket for øvrigt for mig er en helt anden samfundsmæssig dimension i efterlønsdebatten!
Jeg ville ønske, at meget mere af debatten kunne komme til at handle om, hvordan man får udnyttet alle de gode og nyttige idéer, som seniorerne besidder sammen med deres store samling af erfaringer, slutter han.
Lean Vent holder til på Reskavej 6 i Korsør, og kan kontaktes på telefon 88 77 92 71. Du kan se mere om firmaet på www.leanvent.co.

Publiceret 14 March 2011 11:30