Anders Thomsen, daglig leder af Jara IT

Anders Thomsen, daglig leder af Jara IT

IT-firma spiller aktiv rolle i krisestyring

Jara IT har med fokus på kundernes behov og mulighederne i markedet skabt konstant og stabil vækst i det succesrige firma

Af
Søren Dam

KUNDEFOKUS: Vores opgave er konstant at holde fokus på vores kunders udfordringer i deres marked! Gennem vores involvering og engagement, samt vores forståelse og kendskab til systemer og løsningsmuligheder, skal vi være med til at skabe den rigtige løsning for kunden med udgangspunkt i deres hverdag, indleder Anders Thomsen, som er daglig leder af Jara IT på Sverigesvej i Slagelse.
- Vi servicerer alle størrelser kunder, fra den lille lokale selvstændige, med de specielle behov og udfordringer det giver, til globalt orienterede kunder med afdelinger verden over, med de specielle udfordringer den type virksomheder har, forklarer han.
- Vi har mange handelsvirksomheder i vores kundeportefølje, fortsætter han. Som følge deraf har vi også udviklet en del løsninger til den type virksomheder. Bl.a. såkaldte "E-handels-løsninger", hvor kunders bestillinger via nettet behandles og opdateres i kundens centrale økonomisystem, men på en måde så kunden ikke bemærker det.
- Men det handler jo i bund og grund om optimering, understreger Anders Thomsen videre. - Om at få tilrettelagt arbejdsgange og rutiner, så det kræver færrest muligt ressourcer. - Og at data kun skal indtastes eller registreres 1 gang! - Dog altid sådan, at alle nødvendige informationer er tilstede de rigtige steder og på rigtig tid, påpeger han.
Stærk finansierings-løsning
Vi har naturligvis oplevet mange kunder, som blev klemt under krisen, fortsætter han. -Det gav os bl.a. inspiration til at udvikle en integreret løsning med udveksling af data direkte med Arbejdernes Landsbank, som stiller en Factoring løsning på benene. Løsningen betyder, at man kan sidde i virksomheden og fakturere i en Microsoft Dynamic C5-løsning, med direkte overførsel af fakturadata til banken, som straks overfører likvider jvf. en indgået fakturabelåningsaftale.
- Når pengene indgår til banken efter kreditperiodens udløb, vil de tilhørende posteringer igen blive genereret af systemet, og restafregning foretages. - Altså en løsning baseret på en særdeles hurtig og smidig administrativ arbejdsgang, kombineret med en konstruktiv løsning af mange firmaers likviditetsbehov.
- Vores kunder sætter pris på vores fleksibilitet, og vores generelle kendskab til løsningsmuligheder og tendenser i IT-verdenen. - Vi bruges, udover at levere og drifte IT-løsninger, i vid udstrækning som sparringspartnere og rådgivere, og det er en rolle vi trives i, slutter han.

Publiceret 23 March 2011 12:00