Jesper Jensen, som er den daglige leder af Jensen Køleteknik I/S

Jesper Jensen, som er den daglige leder af Jensen Køleteknik I/S

Koldt og godt!

Jensen Køleteknik har stor ekspertise og erfaring inden for kølesystemer, samt overvågning og servicering af disse

Af
Søren Dam

KØLING: Jensen Køleteknik er et autoriseret el- og kølefirma, som med sin beliggenhed i Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved har et centralt udgangspunkt for betjening af de mange kunder på hele Sjælland.
- En kundebase, som bl.a. består af industrivirksomheder, supermarkeder, levnedsmiddelvirksomheder, landbrugsbedrifter og kontorhuse m.v. En meget forskelligartet kundesammensætning, der dog alle har dette ene til fælles: Behovet for køling!
Firmaet blev grundlagt i 1967 af Erik Jensen, der selv startede i kølebranchen i 1959. Erik Jensen er stadig med i hverdagen i firmaet, hvor sønnen Jesper Jensen har overtaget den daglige ledelse, og har været medejer af virksomheden siden 2007.
– Selvfølgelig er jeg blevet ?vaccineret? med kølemiddel som barn, smiler han. Men den uddannelsesmæssige baggrund er også OK!  En grundlæggende uddannelse som elektriker, samt en efterfølgende maskinistuddannelse sikrer kunderne høj kvalitet i vores løsninger, lige fra rådgivnings- og designfasen til projektering og udførelse af opgaverne, der altid sker i højeste håndværksmæssige kvalitet!

Løsninger

Efter næsten 45 år i branchen har vi opbygget en omfattende og alsidig ekspertise og erfaring, fortsætter Jesper Jensen. – I dag udfører vi f.eks. opgaver der omfatter opbygning, levering og montering af industrikøleanlæg, proceskøleanlæg og vandkølingsanlæg. - Vi har specialanlæg for temperaturstyring til f.eks. champignonproduktion, gartnerier og slagterier mv., ligesom vi har specialiseret os i opbygning af køleanlæg til elektronik- og medicinalvareindustrien, samt leveret mange specialanlæg til laboratorier og målerum.
- Et stadigt stigende segment er komfort-køling til kursuslokaler, kontorer og butikslokaler, ligesom vi har stor erfaring i køling af Edb-anlæg og serverrum mv., forklarer han.
- Derudover leverer og monterer vi også alt i butikskøleinventar, modulkøle- og fryserum samt kølede glasdørsfronter.

Jesper Jensen kan overvåge kundernes køleanlæg fra en hvilken som helst netopkoblet PC!- Det giver tryghed for kunderne, og mulighed for indgreb før problemet har vokset sig stort...

Jesper Jensen kan overvåge kundernes køleanlæg fra en hvilken som helst netopkoblet PC!- Det giver tryghed for kunderne, og mulighed for indgreb før problemet har vokset sig stort...

Rådgivning

- Vi foretager stort set altid efterkalkulation af det anlæg, vi bliver bedt om at afgive tilbud på, fortæller Jesper Jensen videre.
– Det er af mange grunde af helt afgørende betydning for os, primært for at sikre kunden en optimal løsning.  Dels er det forkert både at over- eller underdimensionere et anlæg, men ofte må vi også konstatere, at mange byggerådgivere generelt ikke har den fornødne ekspertise og knowhow på området.  Ved at inddrage os i projekteringsopgaven sikrer man sig, at projektet udføres og dimensioneres korrekt, og at det opbygges på en måde og i en kvalitet, som betyder et minimum af efterfølgende vedligeholdelse, understreger han.

Kontoret passes af Tina Salling, som også har styr på hvor servicebilerne aktuelt befinder sig, og får dem dirigeret videre til næste opgave...

Kontoret passes af Tina Salling, som også har styr på hvor servicebilerne aktuelt befinder sig, og får dem dirigeret videre til næste opgave...

Log og overvågning

- For mange virksomheder gælder det, at de skal kunne dokumentere temperaturerne hen over tid, forklarer Jesper Jensen.
- Derfor er avanceret måleudstyr, samt udstyr til at opsamle og levere måledata, blevet et område vi også besidder knowhow inden for. Virksomhederne kan selv vælge at foretage disse forholdsvis omfattende registreringer, men der findes også centrale enheder i Danmark, der har specialiseret sig i opsamling og registrering af disse data, med tilhørende rapporterings- og alarmeringsfunktion!
Alarmering skal jo ske, så snart de forudsatte grænseværdier på et anlæg overskrides. - Når vi får en sådan melding kan vi umiddelbart gå ind og tjekke det pågældende anlægs driftsstatus via opkobling på nettet, og måske afhjælpe problemet via ?fjern-service?, forklarer han.

Døgnservice

Kan situationen ikke klares via en opkobling til anlægget, og gennemførelse af de indsatser, vi er i stand til ad den vej, kører vi omgående til anlægget, for at genvinde kontrollen over situationen.
- Der kan være mange penge på spil for kunden, idet kassation af dyre produkter kan blive konsekvensen af manglende opfyldelse af temperaturkrav! Udover vores døgnvagt for service-udkald til vore faste kunder, udfører vi en lang række opgaver med egne teknikere og montører. – F.eks. vedr. udførelse af de lovbefalede, periodiske service- og kontrolbesøg, men også opgaver i forbindelse med vedligeholdelse og reparationer på alle typer industri- og kommercielle køleanlæg.
Kontakt
Du kan kontakte Jensen Køleteknik på telefon 55 50 13 06, og du kan se meget mere om firmaet på www.jensen-koel.dk.

Publiceret 25 March 2011 12:00