Steen Bach Nielsen, regionsrådsformand for Region Sjælland og formand for Vækstforum Sjælland

Steen Bach Nielsen, regionsrådsformand for Region Sjælland og formand for Vækstforum Sjælland

Virksomhederne skal have gode finansieringsmuligheder

Af
Af regionsrådsformand Steen Bach Nielsen

FINANSIERING: Den økonomiske krise har været hård ved mange virksomheder. Det har vi mærket i den sjællandske region, hvor mange virksomheder har måttet lukke eller afskedige medarbejdere.
Derfor er der mere end nogensinde brug for, at virksomhederne kan finde finansiering til deres udviklingsprojekter, så de kan klare sig på verdensmarkedet. Virksomheder i Region Sjælland har gode muligheder for vækst, hvis finansieringen er til stede og erhvervsvilkårene i øvrigt er i orden.
Danmark har et velfungerende kapitalmarked. Især hvis virksomheden er lokaliseret det rigtige sted i Danmark. I dag går kapital typisk til virksomheder i hovedstadsområdet. Her kan man stille sig selv det spørgsmål, om det er rimeligt? Skal det virkeligt være postnummeret, som afgør, om virksomhederne kan finde finansiering til deres udviklingsprojekter?
Det mener jeg ikke. Derfor har Vækstforum Sjælland også taget behovet for finansiering alvorligt og oprettet CAT Invest Zealand med foreløbig 67,5 mio. kr. til at investere i sjællandske virksomheder.
Staten tilbyder låne- og garantiordninger og skyder også penge i større kapitalfonde. Vi skal sørge for, at de nuværende ordninger kommer ud at arbejde i hele landet og finde nye løsninger, der hvor de regionale forhold gør det nødvendigt – som i Region Sjælland! Det har jeg for nyligt drøftet med pengeinstitutterne.
Jeg har også drøftet de sjællandske udfordringer med økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen. I drøftelserne har jeg lagt vægt på, at staten bør støtte bestræbelserne på at skabe nye finansieringsmuligheder til virksomhederne her i regionen.
Vækstforum er med. Så mit spørgsmål er:
Vil regeringen også være med?

Publiceret 08 May 2011 12:00