Direktør Lone Thomsen, ClearVision

Direktør Lone Thomsen, ClearVision

Danmark dårligere til at forebygge stress end Sverige, Norge og Finland

Danske arbejdspladser har færre procedurer til at forbygge stress sammenlignet med arbejdspladser i Sverige, Norge, Storbritannien og Finland. Det viser undersøgelsen European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks, der er foretaget af EU-analyseinstituttet Agentur for Sikkerhed og Sundhed på arbejdspladsen, forkortet OSHA. Rapporten sammenligner bl.a. stressforebyggelse på tværs af EU-landene.
De nye resultater kommer ikke bag på virksomheden ClearVision, der arbejde med forebyggelse af stress.

Benhårde deadlines

-Danskerne lever et hårdt liv på arbejdspladsen med fokus på synlige resultater og benhårde deadlines. F.eks. viser undersøgelse på undersøgelse, at hver tredje ansatte i finansbranchen er ramt af stress. Men selvom danske arbejdspladser er blevet bedre til at forebygge og hjælpe stressramte medarbejdere, så er danske ledere i 2010 ringere til at hjælpe stressede medarbejdere sammenlignet med ledere i Sverige, Norge og Finland. Modsat i Danmark er svenske ledere forpligtet til at rehabilitere stressramte og f.eks. sætte dem over i en deltidsstilling, før de eventuelt afskediges. Det betyder samtidig, at arbejdsgiverne i Sverige arbejder mere aktivt for at forebygge stress, end man gør i Danmark. De ledere, der er gode til at skabe et balanceret og afslappet miljø på arbejdspladsen, er ledere, der med en coachende adfærd hjælper deres medarbejdere med selv at forebygge stress, siger direktør hos ClearVision, Lone Thomsen.

Svenske ledere har 20 års forspring

Seniorforsker Vilhelm Borg hos Arbejdsmiljøforskningsinstituttet fortæller, at svenskerne er 20 år længere fremme, når det drejer sig om at få stressramte tilbage i arbejde.
-Virksomhederne i Sverige, Norge og Holland er meget mere aktive med at få stressramte tilbage til arbejdet end i Danmark. I Sverige har lederne i knap 20 år været forpligtet til at lægge individuelle planer for at gøre stressramte arbejdsduelige. Det giver et helt andet fokus på området. Svenske ledere kontra danske tager initiativ til at hjælpe stressede medarbejdere tilbage i arbejde i stedet for at overlade dem til sig selv.
Først siden den 1. januar 2010 har danske ledere skullet indkalde syge medarbejdere til en sygefraværssamtale og sammen udfærdige en mulighedserklæring. Herefter kan den syge anmode om en fastholdelsesplan. Men lederne er altså ikke forpligtet til at beholde medarbejderen ligesom i Sverige, siger Vilhelm Borg.

Publiceret 11 May 2011 11:00