For hver én kvinde er der ni mænd i bestyrelserne i danske virksomheder. Flere kvinder i bestyrelserne kan være med til at sikre den diversitet i talentmassen, danske virksomheder har brug for for at klare sig i den internationale konkurrence

For hver én kvinde er der ni mænd i bestyrelserne i danske virksomheder. Flere kvinder i bestyrelserne kan være med til at sikre den diversitet i talentmassen, danske virksomheder har brug for for at klare sig i den internationale konkurrence

Samuraia uddanner kvinder til bestyrelsesarbejde og det virker

Ligestillingsminister Lykke Friis (V) har sammen med 17 af de største virksomheder igen stillet skarpt på målet om, at der indvælges flere kvinder i selskabernes bestyrelser. Men andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer skal ikke kun op i store virksomheder – men derimod i alle virksomheder. Al erfaring tilsiger, at målsætningen om flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer kun kan nås, hvis der etableres målrettede uddannelsesforløb for potentielle kvindelige bestyrelsesmedlemmer.
Udviklingshuset Samuraia og et af landets største advokatkontorer, Delacour Dania har siden 2008 uddannet kvinder til bestyrelsesarbejde. Erfaringerne taler sit tydelige sprog. Det er vigtigt, at vi både sætter fokus på de kompetencer, bestyrelsesarbejde kræver, og på de kanaler, hvorigennem bestyrelsesposterne besættes.
-Fokus på kompetencer fremfor køn, og ligeret fremfor rødstrømpebevægelse bringer den ofte ophedede debat tilbage på rette spor. Det bør vi alle kunne tilslutte os, udtaler Jens Damgaard, leder af udviklingshuset Samuraia og underviser på bestyrelsesuddannelsen.
Carl Erik Skovgaard Sørensen, bestyrelsesformand for advokatfirmaet Delacour Dania, næstformand for Danske Bestyrelsesadvokater og underviser på bestyrelsesuddannelsen, tilføjer, at hans erfaring gennem mange års arbejde med bestyrelser og virksomheder i Danmark, har lært ham, at der ikke er mange kvinder på bestyrelsesposterne, men at de, der er, er meget kvalificerede.
Jeg ønsker med bestyrelsesuddannelsen at synliggøre kvindernes kompetencer og medvirke til at udbygge rekrutteringsbasen af bestyrelsesmedlemmer - både kvinder og mænd.
For hver én kvinde er der ni mænd i bestyrelserne i danske virksomheder. Flere kvinder i bestyrelserne kan være med til at sikre den diversitet i talentmassen, danske virksomheder har brug for for at klare sig i den internationale konkurrence.

Erfaringer

Louise Munter, indehaver af Missword, har deltaget på uddannelsen og har idag flere bestyrelsesposter. For mit vedkommende var mit oplagte startsted bestyrelsesuddannelsen hos Samuraia. Her fik jeg værktøjer til og indsigt i at træde ind i en bestyrelse. Jeg blev desuden bekræftet i, at det bedste redskab at have med i en bestyrelse, er den sunde fornuft. Og den får man i kraft af erfaring, tilegnede kompetencer og holdninger afprøvet i den virkelige verden, siger Louise Munter. Jeg er efterfølgende blevet 100 % skarp på, at dét, jeg bidrager med, er dét talent, jeg nu engang har for at udfordre holdninger, tankegange og vaner, udtaler Louise Munter.
Charlotte Junge, netværksekspert og indehaver af virksomheden JUNGE - fra tanke til løsning, der har deltaget på uddannelsen, har selv flere bestyrelsesposter og underviser i dag på uddannelsen. "Bestyrelseskurser for kvinder er vigtige - især for at vi også får de mange kompetente kvinder på banen, som måtte tvivle på deres evne til at arbejde i bestyrelserne. Kvinder besidder ofte et holistisk syn på forretning, som kan sikre, at vi kommer hele vejen rundt om virksomheden i bestyrelseslokalet. Fraværet af kvinder i bestyrelserne er et forfærdeligt spild af en meget stor del af vores samfunds kompetencer og viden, siger Charlotte Junge.
Sine Larsen, Citychef i Odense og deltager på bestyrelsesuddannelsen, udtaler bestyrelseskurset har givet mig en unik fordel i mit arbejde som citychef i Odense. Det kommer til udtryk i samarbejdet med Odense Cityforenings bestyrelse. Personligt har jeg fået en faglig og professionel ballast samt kompetencer jeg kan omsætte til vækst for foreningen og dens medlemmer.

Publiceret 13 May 2011 08:00