Erhvervs-og turistchef med begge ben solidt plantet på jorden!

Erfaring, kompetence og overblik er nogle få af de mange ord, der bedst beskriver Tina Charlotte Koeffoed, der har fungeret i stillingen i et halvt år

Af
Søren Dam

Efter 6 måneder i stolen som Greve Kommunes Erhvervs- og turistchef , har Jeg set en udfordring i at tilegne mig helikopter-blikket over den stilling, jeg for ca 6 måneder blev ansat i. - Der er mange parter, organisationer og enkeltpersoner, jeg skal ha? etableret et samarbejde med eller have et overordnet kendskab til, for at kunne udfylde min stilling optimalt, indleder Tina Charlotte Koeffoed samtalen.
- Stillingen er bred, men jeg deler gerne mine dagligdag ind efter 3 overordnede hovedafsnit: - Nemlig dels min daglige lederrolle som leder af Udviklingspark Øresund, som vel nok sluger ca. 20% af min tid. - Dernæst min rolle som edderkoppen i spindet mellem kommune og virksomheder, hvor jeg skal rådgive og vejlede virksomheder til de rette kontakter og kommandoveje, i det store system.
- Og som det tredje min konkrete hjælperolle overfor virksomheder, der står med konkrete problemstillinger. - De kan måske stå med et uddannelsesbehov, med et kapitalbehov i en udviklingsfase, eller måske med behov for en mentor af den ene eller anden slags. - Min rolle er her typisk som katalysator, bindeled og brobygger i en proces, forklarer hun.
– Men med mange aktører, såsom Væksthus Sjælland, Udviklingshuse, ordninger med iværksætterhjælp samt diverse kapitalfonde, kan det være svært at overskue, hvem der aktuelt skal tages kontakt til med en given problemstilling, samt hvordan! - På det område skal jeg være en aktiv hjælper for den enkelte virksomhed på vejen i processen, forklarer hun.

Bindeled

- Mit job bliver i vid udstrækning at være det vigtige bindeled mellem kommunen og erhvervslivet. – Jeg skal lære strukturer, mennesker og organisationer på begge sider at kende, så jeg hurtigt og effektivt kan guide virksomhederne hen til de rigtige personer og sagsbehandlere i det kommunale system.
- Jeg har her i Greve oplevet en fantastisk platform at arbejde ud fra, fortsætter hun. - Her er en virkelig stærk lyst og vilje til at gøre de rigtige ting, lyst til dialog, og til overordnet set at ville dette vigtige samarbejde! – En lyst og vilje, som der vel at mærke er tilstede på begge sider, understreger hun.

Ny erhvervsstrategi

- Jeg har været så heldig, at Greve Kommunes nye erhvervs- og turisme-strategi netop er på dagsordenen, så jeg har kunnet været med i dette spændende og vigtige arbejde at fastlægge og formulere den. – Denne strategiplan lægger jo på mange måder rammen for mit arbejde de kommende år, forklarer hun.
- Det har været en fantastisk mulighed for mig, for at lære alle de parter at kende, som sidder sammen om dette arbejde, idet både erhvervslivet, turistorganisationen samt kommunen sidder med ved bordet.
- Samtidig må jeg indrømme, at jeg er ganske lavpraktisk i min tilgang til store og forkromede strategiplaner, smiler hun. – Det betyder i praksis, at de fine, overordnede formuleringer og visionære planer skal brydes ned på mål og midler, så der kommer nogle praktisk anvendelige styringsredskaber ud af det: Hvad skal gøres hvornår, og af hvem!
Det er i min verden den vigtigste del af processen, idet strategiplaner eller har det med at forputte sig langt ned i skufferne – uden at blive realiseret gennem det daglige arbejde! Så er det hele jo spildt, fastslår hun.

Baggrund

Jobmæssigt er min professionelle baggrund en uddannelse som revisor, der gav et solidt og godt springbræt til en karriere som projektleder i et større IT-udviklingshus, senere som souschef i Dagbladet Politikens koncernfunktion, samt konsulentjobs i forskellige managementfirmaer. I 2002 tiltrådte jeg stillingen som direktør for Erhvervsråd Lolland-Falster, som jeg varetog indtil jeg startede op her.
- Som person betragter jeg mig som professionel, og med et meget højt etik- og moralsæt. – Jeg er en åben og udadvendt natur, arbejder målrettet og udviklingsorienteret.
– Jeg ta'r intet for givet! - Jeg er vant til at skulle kæmpe for tingene, og synes, at der kommer de bedste resultater på den måde. Og jeg er meget WIN/WIN-orienteret!
- Og glæder mig helt vildt, til at være en del af den spændende udvikling, Greve Kommune står overfor de kommende år, slutter hun.

Publiceret 14 May 2011 08:00