Lederen går forrest for at fastholde syge

Selvom medarbejdere siden årsskiftet har haft mulighed for at anmode deres chef om en fastholdelsesplan i forbindelse med langtidssygefravær, er det oftest lederne på de danske arbejdspladser, der tager initiativet til at fastholde medarbejderne. Det viser nye tal fra Lederne.
Lederen står som initiativtager i to ud af tre (66 procent) af de fastholdelsesplaner, der er gennemført siden årsskiftet.
Kun i fem procent af tilfældene var det den sygemeldte selv, som tog initiativet.
Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne, er overrasket over, hvor hurtigt lederne har taget fastholdelsesplanen til sig.
- Fastholdelsesplanen er primært tænkt som en mulighed for medarbejderne, men at lederen bruger den som et aktivt redskab er kun positivt. En tidlig indsats og dialog er særdeles vigtig i forhold til at fastholde en syg medarbejder, der ellers kan miste tilknytningen til arbejdspladsen, siger Lars Andersen.
Han understreger, at vi skal gøre op med tankegangen om, at man enten er syg eller rask. I mange tilfælde kan arbejdet tilpasses den syge medarbejder til gavn for både den syge og virksomheden, fastslår han.

Publiceret 14 May 2011 12:00