”Kreditorer vil med den ny lov få et væsentligt initiativ til at hjælpe insolvente virksomheder, fordi de vil øge muligheden for at få deres penge igen,” siger Casper Hauberg Grønnegaard, Ret&Råd

”Kreditorer vil med den ny lov få et væsentligt initiativ til at hjælpe insolvente virksomheder, fordi de vil øge muligheden for at få deres penge igen,” siger Casper Hauberg Grønnegaard, Ret&Råd

Advokater:

Kreditorer vil måske afsætte ledelsen i gældsvirksomheder

Ret&Råd venter en del henvendelser fra kreditorer, som fra 1. marts som noget nyt får mulighed for at rekonstruere forgældede virksomheder

Slut med egenrådige direktører, der først griber ind overfor dårlige resultater, når det er for sent. Fra den 1. marts, når fase to af de nye konkursregler træder i kraft, får kreditorer som noget nyt mulighed for at begære en rekonstruktion af en virksomhed, der har forfalden gæld, og afsætte ledelsen. Og det regner Ret&Råd med, at en del kreditorer landet over vil undersøge nærmere.

Kreditorer vil redde deres penge

Vi regner med at få en del henvendelser fra kreditorer, som vil undersøge muligheden for at rekonstruere en virksomhed og ændre ledelsen. Antallet af konkurser er stadig tårnhøjt, mange virksomheder er fortsat i risikozonen for at gå konkurs, og derfor vil mange kreditorer have et incitament til at få indflydelse på virksomheden, der skylder dem penge. Kreditorer vil redde så mange penge som muligt, og det giver en rekonstruktion mulighed for på længere sigt, siger Casper Hauberg Grønnegaard, direktør hos Ret&Råd, der rådgiver virksomheder i forbindelse med konkurser og rekonstruktioner.

Hav tålmodighed

Men parter, der begærer en rekonstruktion, skal være indstillede på, at der i de fleste tilfælde ikke vil være penge at hente med det samme.
Det at indgive en begæring om rekonstruktion giver ikke direkte mulighed for at få penge ud til en kreditor. I langt de fleste tilfælde vil virksomhedspanthaverne og lønmodtagernes garantifond tømme kassen. Derimod kan rekonstruktion give kreditorer en fremtidig samhandels- eller forretningsmulighed, så de måske på længere sigt kan få nogen af deres penge igen, siger Casper Hauberg Grønnegaard.

Fortsat mange konkurser

Selvom det lader til, at konkurskurven er knækket, ligger antallet af konkurser fortsat højt. Alene i januar 2011 måtte 456 virksomheder ifølge Experian dreje nøglen om, hvilket er langt højere end gennemsnittet for bare få år siden. Formålet med de nye konkursregler er at redde flere insolvente virksomheder mod en truende konkurs, bl.a. ved at give kreditorer en tilskyndelse til at ændre ledelsen og forretningsfokuset i skrantende virksomheder.
Kort og godt afgiver skyldnere magt og indflydelse til kreditorer. Kreditorer vil få indflydelse på de virksomheder, de har lånt penge. Det giver dem et væsentligt initiativ til at hjælpe virksomhederne, så disse igen bliver sunde, overskudsgivende forretninger. Kan kreditorerne ikke få deres penge, har de mulighed for, under visse omstændigheder, at kræve en rekonstruktion af virksomheden eller sågar få ledelsen afsat, siger Casper Hauberg Grønnegaard.
Ifølge de snart forhenværende konkursregler(der udgår i februar 2011) mistede kreditorer næsten altid deres penge, hvis en virksomhed blev rekonstrueret. Ved en konkurs gik provenuet primært til kuratoren, evt. revisorassistance under konkursen og skyldig løn mv. Har banken pant i virksomheden, er det den, som har krav på overskuddet. Men med de nye regler kan en kreditor, hvis banken ikke har tilgodehavender i virksomheden, kræve en rekonstruktion.

Sådan rekonstruerer du en virksomhed

Kreditorer, der ønsker, at en virksomhed rekonstrueres, kan indgive en begæring om rekonstruktion direkte til skifteretten. Ofte er det en relativt kompliceret proces, og derfor er det essentielt, at kreditor har en dygtig rådgiver med igennem hele forløbet. I mange tilfælde vil det være en advokat. Ud over opgaven med at udvikle og udsende en plan for rekonstruktionen skal rådgiveren lytte til krav både fra virksomhedens ledelse og kreditorer. Det forudsætter, at rådgiveren har forretningsforståelse, juridiske spidskompetencer og en udpræget balance i sin dialog med skyldnervirksomheden og kreditorerne, siger Casper Hauberg Grønnegaard.

Publiceret 14 May 2011 11:00