"Den forventede fremgang hos installationsvirksomhederne i Region Sjælland skal blandt andet findes ved en øget aktivitet inden for service, reparation og vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg...."

Bedre udsigter for installationsbranchen i Region Sjælland i 2011

Efter to år i bakgear ser det nu så småt ud til at vende for installationsbranchen. I Region Sjælland forventer 38 procent af virksomhederne således større omsætning i 2011 end i 2010, 47 procent forventer samme omsætning, mens kun 13 procent forventer en lavere omsætning. To procent ved ikke, viser den seneste markedsstatistik udarbejdet af TEKNIQ Installatørernes Organisation.
Ifølge markedsstatistikken kan installationsbranchens virksomheder på landsplan forvente en beskeden stigning i realomsætningen på 1 procent i 2011. Det svarer til 400 millioner kroner. Først i 2012 forventer branchen dog for alvor fremgang med en omsætningsstigning på 3,6 procent til i alt 40,4 milliarder kroner.
– Selv om den negative spiral ser ud til at være brudt, og 85 procent af virksomhederne i regionen forventer samme eller stigende omsætning, er der grund til at understrege, at den forventede stigning i 2011 for branchen samlet set er beskeden. Men vi kan glæde os over, at det trods alt går i den rigtige retning, siger Lasse Houengaard, formand for TEKNIQ-råd Sjælland og indehaver af Finn L. & Davidsen i Haslev.

Væksten

Den forventede fremgang hos installationsvirksomhederne i Region Sjælland skal blandt andet findes ved en øget aktivitet inden for service, reparation og vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg, der i forvejen udgør knap tre fjerdele af virksomhedernes omsætning. Her forventer 49 procent af virksomhederne en lille eller en stor stigning i omsætningen i 2011, viser markedsstatistikken.
– Installationsbranchen i regionen vil særligt mærke øget efterspørgsel og vækst inden for energieffektivisering, vedvarende energiløsninger, intelligente bygningsinstallationer, styring og automatik, og i forbindelse med energieffektiviseringstiltag vil det også være forventeligt, at der vil komme fokus på indeklimaområdet, der øger efterspørgslen efter ventilation, siger Lasse Houengaard.
Markedsstatistikken viser, at virksomhederne i Region Sjælland hovedsageligt henter arbejdsopgaverne i egen kommune og her genererer halvdelen af deres omsætning. 14 procent af omsætningen kommer fra opgaver i resten af regionen, 28 procent fra opgaver i resten af landsdelen og blot otte procent fra opgaver i øvrige dele af landet.
Den forventede omsætningsstigning i Region Sjælland i 2011 vil dog kun i ringe omfang rette op på det aktivitetstab, branchen som helhed har haft gennem de sidste to år. I forhold til rekordomsætningen i 2008 har branchen mistet godt 12 milliarder kroner i omsætning svarende til en nedgang på 24 procent.

Publiceret 15 May 2011 10:00