En ny portal for ungdomsuddannelser i Region Sjælland kan være på vej. Planerne blev drøftet ved et fælles møde for UU-centrene for nylig.

En ny portal for ungdomsuddannelser i Region Sjælland kan være på vej. Planerne blev drøftet ved et fælles møde for UU-centrene for nylig.

Ny uddannelsesportal på tegnebrættet

En fælles webbaseret ungdomsuddannelsesportal overvejes i Region Sjælland.

Et samlet overblik over ungdomsuddannelsestilbuddene i Region Sjælland kommer måske til at foreligge i en web-baseret udgave, hvis UU centrene i Region Sjælland og ungdomsuddannelserne kan blive enige, og hvis regionen vil støtte projektet.
Det var en veloplagt centerleder Uffe Tvede fra UU Sjælland Syd, der ved et møde for nylig bød velkommen til 30 repræsentanter fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne og produktionsskoler i Region Sjælland, hvor emnet blev drøftet.
- Vi har hidtil samarbejdet omkring et fælles ungdomsuddannelseshæfte, hvor uddannelserne præsenteres, men måske skulle vi i en tid med hurtige omskiftelser overveje overgangen til en webbaseret informationsplatform, der også vil være på bølgelængde med ungdommens kommunikationsmåde, sagde Uffe Tvede, inden han gav ordet til souschef i UU København, Annemette Færch, og konsulent Mahtab Beigi fra Genvej.nu.
Annemette Færch fortalte om Hovedstadsregionens informationsplatform, som med en støtte på 8,7 millioner kroner fra Hovedstadsregionen var oprettet med tilslutning af alle ungdomsuddannelser, produktionsskoler og UU centre i Hovedstadsregionen. Annemette Færch var åben overfor en inklusion af Region Sjælland i Hovedstadsregionens informationsplatform med navnet genvej.nu.
Konsulent Mahtab Beigi gav en demonstration af genvej.nu, som affødte en diskussion om indholdsdelen og beskrivelserne af de forskellige ungdomsuddannelser, hvor den friske tone contra den saglige information var oppe at vende. De to repræsentanter fra genvej.nu var åbne overfor de ønsker som ungdomsuddannelsernes repræsentanter udtrykte ønske om.
Konsulent Christel Jørgensen fra UUV Køge Bugt præsenterede en projektskitse og et tidsforløb for et projekt, hvor alle ungdomsuddannelser, produktionsskoler og UU centre tilslutter sig Hovedstadsregionens genvej.nu. Økonomien i projektet vil være et indskud på 1,3 millioner kroner og en årlig driftsudgift på cirka 600.000 kroner.
mr

Publiceret 15 May 2011 10:45