"Hos Ret&Råd har vi oplevet, hvordan bl.a. en leverandør i byggebranchen har haft flere lastbiler til at levere til byggepladser, selvom kunden, trods forsikringer om det modsatte, ikke betalte til tiden," siger Casper Hauberg Grønnegaard, direktør, Ret&Råd.

Urimelige betalingsvilkår fortsætter og fører til nye konkurser

Der kommer til at gå op til to år, før EU's nye kreditdirektiv gælder i Danmark

Små erhvervsdrivende må finde sig i en ringe betalingskultur hos mange større virksomheder i en rum tid endnu. Der kommer formentlig til at gå op til to år før det såkaldte late payment-direktiv bliver omsat til reel lovgivning og kommer til at gavne de mindre virksomheders betalingsforhold. Direktivet skal sænke betalingsfristen markant og hjælpe små virksomheder, som presses af større virksomheder til at acceptere overskredne betalingsfrister.

Lovændring tager lang tid

-I første omgang skal reglerne implementeres i den danske lovgivning, før de træder i kraft. Det kan tage op til to år. Derfor må de mindre virksomheder væbne sig med tålmodighed eller finde et modstykke til overskredne betalingsfrister. For her og nu er lovgivningen ikke ændret, og vi oplever stadig, at mange store virksomheder tryner små leverandører til at acceptere månedlange betalingsfrister. Dermed risikerer virksomheder at gå konkurs på grund af ringe likviditet, siger Casper Hauberg Grønnegaard, direktør hos Ret&Råd, der rådgiver virksomheder om betalingsvilkår.
Når de nye regler indføres, bliver virksomheder omfattet af en generel betalingsfrist på 30 dage medmindre andet er aftalt. Virksomhederne har dog mulighed for at aftale en frist på op til 60 dage, uden at det kræver en særlig grund. Vil virksomheden, der skylder penge, derimod forlænge fristen yderligere, kan det kun ske, hvis det ikke er meget urimeligt for kreditor
Indtil nu har der eksisteret aftalefrihed blandt private virksomheder, men reelt set har aftalefriheden betydet, at større virksomheder har gennemtrumfet kredittider på flere måneder. Det har især ramt mange mindre håndværkere og erhvervsdrivende.

Håndværkerrådet: Helt urimelige betalingsforhold

-Tendensen har længe været, at store virksomheder i forbindelse med den økonomiske krise har betalt senere og senere og efterhånden sat deres egne betalingsbetingelser. De har udnyttet, at mindre erhvervsdrivende ikke har haft mod og økonomi nok til at sige fra af frygt for at miste dem som kunde. Vores undersøgelser viser, at dette er et stort problem. Det er dybt urimeligt og hører ingen steder hjemme, siger cheføkonom hos Håndværkerrådet, Jacob Thiel.
Jacob Thiel fra Håndværkerrådet ser frem til den endelige implementering af direktivet i den danske lov. Især lægger han vægt på, at direktivet vil give kreditorer ret til at opkræve renter og dermed noget at stå imod med overfor virksomheder, der udskyder datoen for den aftalte betaling.

Ændring vil skabe tillid

-For det første er det af stor betydning, at vi på sigt får en lovgivning på et så vigtigt område, hvor der tidligere har været en laissez faire-agtig gråzone, hvor de store ofte har forsøgt at tryne de små. For det andet giver et strafrentegebyr den lille virksomhed noget reelt at handle med. Hos Ret&Råd har vi oplevet, hvordan bl.a. en leverandør i byggebranchen har haft flere lastbiler til at levere til byggepladser, selvom kunden, trods forsikringer om det modsatte, ikke betalte til den aftalte tid. Den slags undergraver og lukker virksomheder, og så skaber det en udbredt mistro, som ikke er befordrende for samfundsøkonomien, slutter Casper Hauberg Grønnegaard.

Fakta: Virksomheder mangler likviditet
En af de væsentligste årsager til at konkurserne er eksploderet i løbet af seneste to år er, at mange større virksomheder har overskredet deres betalingsfrister til mindre leverandører og derved fjernet en væsentlig del af deres likviditet. EU-direktivet blev vedtaget af Europa Parlamentet og Ministerrådet efter, at EU blev forarget over, at de store virksomheder brugte små virksomheder som bank.

Fakta: Nye regler omfatter også offentlige og private aftaler
Betalingsforholdet mellem private og offentlige virksomheder bliver også påvirket med de nye regler. Når offentlige virksomheder, skal betale til private virksomheder, skal betalingen ske inden for 30 dage. Fristen kan forlænges til 60 dag, hvis den offentlige virksomhed kan angive en objektiv grund for udskydelsen.

Publiceret 21 May 2011 08:00