Sygefraværet er 13 % højere i Region Sjælland (Foto: colourbox)

Sygefraværet er 13 % højere i Region Sjælland (Foto: colourbox)

Region Sjælland har det højeste sygefravær

Sygefraværet i Region Sjælland er 13 % højere end landsgennemsnittet

Af
Af Rebekka Knudsen

Væksthus Sjælland, som har foretaget undersøgelsen, har regnet på hvad det koster sjællandske virksomheder, at sygefraværet i den private sektor i Region Sjælland er 13 % højere end landsgennemsnittet. De 13 % svarer til gennemsnitlig 1 sygedag mere pr. ansat. De regner med at det koster 520 millioner i tabt produktion. - Vores beregninger estimerer, at det løber op i 520 millioner kroner, som simpelthen er tabt for vores region. I Væksthus Sjælland arbejder vi med 500 virksomheder årligt, og de her tal viser, at arbejdsmiljø og medarbejderpleje virkelig er nogle af de områder, hvor de sjællandske virksomheder bør sætte ind, fortæller Mads Váczy Kragh, direktør Væksthus Sjælland.
Det er vigtigt for regionen at øge produktiviteten, og Mads Váczy Kragh mener da også at potentialet er til stede, -Der er mange udfordringer for de sjællandske virksomheder og ser man på makroplan, er det virkelig alvorligt. Men det skal siges, at vi møder masser af virksomheder med stort potentiale for vækst, som er bevidste om medarbejdernes forhold og sammenhængen mellem en aktiv personalepleje og sygefravær. Fra vores side kan vi kun opfordre virksomhederne til at passe godt på deres medarbejdere og se på hvad de kan gøre ved det høje sygefravær. Det kan betale sig.

Sygefravær

Hele landet 7,54 Region Hovedstaden 7,63 Region Sjælland 8,51 Region Syddanmark 7,51 Region Midtjylland 7,15 Region Nordjylland 7,46 Kilde: Danmark Statistik Tallene er de gennemsnitlige antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat i den private sektor 2009

Publiceret 25 May 2011 08:00