Advokat Steen Witthøfft, PARTNER Advokater Ret & Raad i Køge

Advokat Steen Witthøfft, PARTNER Advokater Ret & Raad i Køge

Risikostyring er et værktøj til at skaffe kapital til din virksomhed

Igennem den seneste tid har der været forskellige citater i den danske dagspresse, der viser lidt om, at det kan være svært at fremskaffe finansiering for virksomhederne

-Virksomheder mangler likviditet til sunde projekter. Det er svært at vurdere risiko for en virksomhed, og låntager og långiver ser ikke altid ens på sagen, siger Mads Storm Stenbæk, cheføkonom i Finansrådet.
For at kunne fremskaffe den nødvendige kapital til sin virksomhed eller et givent investeringsprojekt, er det en god idé at kende sin egen virksomheds risikoprofil.
Hermed kan man dokumentere overfor sin långiver/finansier hvilke risici, der er i ens egen virksomhed og ikke mindst, hvorledes man har afdækket dem.
Har man udarbejdet sin virksomheds risikoprofil, vil man kunne dokumentere hvilke risici, der er ved at give lån/finansiering til virksomheden.
På samme vis som en privatperson typisk kender sin egen risikoprofil i forbindelse med tegning af pension, så bør alle virksomheder kende deres risikoprofil, herunder om man er en virksomhed, der har lav, mellem eller høj risikoprofil, eller hvilke særlige forhold der gør sig gældende i denne virksomhed, som kan være risikofyldte eller ikke er det, når det bliver forklaret og dokumenteret over for ens långivere.
Kan du dokumentere din virksomheds risikoprofil, vil du kunne få bedre vilkår i din bank, hos dine samarbejdspartnere, leverandører, forsikringsselskab m.v. Alle virksomheder bør således få udarbejdet deres egen risikoprofil og skal naturligvis kende den.
Af Selskabslovens § 115 fremgår det desuden, at det er op til bestyrelsen og ledelsen i selskabet, at der bliver udarbejdet en risikoprofil på et selskab. Det er vigtigt hele tide at have styr på virksomhedens risici, som er foranderlige størrelser. Risici er defineret som årsagsbegivenheder, der kan opstå og bevirke, at virksomheden ikke når sine mål.

Faserne

Risikostyring kan opdeles i fem faser:
Fase 1: Fastlæggelse af risikostrategier og politik.
Fase 2: Identifikation af risici.
Fase 3: Vurdering af tab og sandsynlighed.
Fase 4: Afdækning og/eller reduktion af risici.
Fase 5: Rapportering.
Det er vigtigt, at selskaber hele tiden arbejder med risikostyring.
Advokat Steen Witthøfft har til Ret&Råd udviklet et værktøj, der kan afdække virksomhedens risici. Vil du vide mere kan de se på www.ret-raad.dk/risiko, hvor der findes en nærmere beskrivelse af risikostyring.
Kontakt eventuelt advokat Steen Witthøfft, mail stw@partneradvokater.dk, eller advokat Steffen Nielsen, mail sn@partneradvokater.dk, PARTNER Advokater Ret&Råd for yderligere information.

Publiceret 25 May 2011 15:00