Pas på:

Falske webshops truer årets julehandel

ADVARSEL : I en tid hvor flere danskere end nogensinde før handler på nettet, er en kedelig tendens dukket op i søgemaskinernes resultater.
Falske webshops med ophav i blandt andet Kina og USA har bredt sig siden efteråret, og risikerer nu at spolere julen for mange hundrede danske forbrugere der trygt stoler på søgemaskinernes resultater.
Ved at udgive sig for at være et lovligt salgssted for forskellige populære mærkevarer indenfor især tøj- og modebranchen, narrer de falske webshops tusindvis af kroner fra helt almindelige danskere.
Et fællestræk ved de mange falske webbutikker er at de forhandler varer fra meget populære brands til stærkt nedsatte priser. Især dynejakker fra Canada Goose, Moncler og tøj fra Ralph Lauren er særdeles udbredte fupvarer, der flere steder annonceres til priser på op til 80% under den almindelige markedsværdi herhjemme.
Men til trods for de uforholdsmæssigt lave priser, forstår specialist i nethandel og søgemaskiner Henrik Bondtofte dog sagtens, at forbrugere kan lokkes af de lidt for gode tilbud: ”Hvis man ikke er konstant opmærksom på små faresignaler som dårligt oversatte tekster og uudfyldte kontaktsider, er det svært at afkode webshoppens autencitet og intentioner. Niveauet er hævet betragteligt på det seneste.”.
Hvem står bag de falske webshops?
Selvom ejerne af de falske webshops ofte gør et stort arbejde ud af at skjule deres sande identitet, er det ved hjælp af blandt andet domæneoplysninger muligt at afsløre i hvert fald lidt af deres ophav. Med nogle få undtagelser i form af amerikanske registranter, er den brede majoritet ifølge Henrik Bondtofte domæner registreret i Kina og resten af Asien.
Kombineret med det faktum at langt de fleste transaktioner til disse webshops sker ved almindelig bankoverførsel, er det i realiteten nærmest umuligt at få sine penge tilbage fra disse uhæderlige forretninger.
pm

Tre hurtige råd til at undgå websvindel

1. På forbrugersites som Trustpilot.dk er det muligt at danne sig et overblik over mange webshops' omdømme og service. En god karakter på denne side er som oftest lig med en seriøs og professionel webshop.
2. Læg mærke til om teksterne på webshoppen virker velformulerede eller bærer præg af at være oversat med automatiske værktøjer. Dårligt oversatte tekster bør betragtes som et faresignal.
3. Prisniveauet på de falske webshops er i mange tilfælde så lavt, at det bør betragtes som et faresignal i sig selv. Gode tilbud findes, men besparelser på 70-80% er tæt på ikkeeksisterende.

Publiceret 21 December 2011 13:15