(Arkivfoto: JCJ).

(Arkivfoto: JCJ).

Ny ordning for erhvervsaffald på genbrugspladsen

KØGE: I stedet for et årligt abonnementsgebyr skal Køges virksomheder fremover blot betale per gang, når de besøger genbrugspladsen med et læs affald.
Fra årsskiftet indfører Køge Kommune i samarbejde med KARA/NOVEREN en ny ordning for virksomheder, som vil benytte genbrugspladsen. Den nye ordning betyder, at virksomheder skal betale et fast gebyr pr. gang de benytter genbrugspladsen. 
Det gør det både lettere og mere fair for virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne – sammenlignet med den hidtidige abonnementsordning, hvor der via en abonnementsordning skulle betales et årligt gebyr.
- Jeg er tilfreds med, at vi nu får ændret den meget udskældte ordning, hvor mange virksomheder skulle betale et højt gebyr for en genbrugsplads de måske meget sjældent brugte. Den nye ordning er mere retfærdig, fordi virksomheder kun betaler gebyret, når de rent faktisk benytter genbrugspladserne. Det er mit - og Teknik- og Miljøudvalgets - håb, at der hermed er skabt ro om denne sag, Teknik og Miljø udvalgsformand Erling Larsen.
Opkrævningen sker ved, at alle som kører ind på genbrugspladsen får taget et billede af bilens nummerplade. Hvis bilen kun er registret til erhvervsmæssig kørsel, vil der ved månedens udgang blive sendt en opkrævning på kr. 150,00 pr. besøg til dækning af udgifter til behandling og bortskaffelse af affaldet.
Se mere om ordningen på www.karanoveren.dk.
pm

null

Publiceret 24 December 2011 06:30