Adm. direktør i Debitor Registret, Birger Baylund.

Adm. direktør i Debitor Registret, Birger Baylund.

Ubetalte regninger for 5,3 milliarder

2011 blev et dårligt år for de dårlige betalere. Den samlede gæld steg med næsten en milliard til 5,3 milliarder – en stigning på 20 pct. i forhold til året før.

Den økonomiske krise satte sine spor blandt de dårlige betalere i det forgangne år. Tal fra Debitor Registret viser, at gælden er steget med tre millioner kr. - om dagen - i 2011. Dermed er danskernes samlede gæld nu på 5,3 milliarder - det højeste tal nogensinde.

Flere nye dårlige betalere

Tidligere i krisen var det primært de dårlige betalere, som blev dårligere. Men det har ændret sig. I løbet af det seneste år er 5.000 nye skyldnere kommet til. I alt er 136.000 danskere nu registreret som dårlige betalere.
- Stigningen i antallet af dårlige betalere kan skyldes, at alle dem, der blev berørt af de mange konkurser i 2010, har kunnet klare sig i en periode. Den periode er nu er ved at udløbe. Bufferen er måske opbrugt, og man kan ikke længere ?nøjes med? at omlægge lånene i huset, hvis man fx er blevet teknisk insolvent. Vi frygter derfor, at der kan komme en større stigning i antallet af dårlige betalere inden for de kommende seks måneder, fortæller Birger Baylund, adm. direktør i Debitor Registret.
Der er dog en god mulighed for, at udviklingen slet ikke går den vej, men i stedet i en væsentlig mere positiv retning.

- Vi ser en stagnering i arbejdsløsheden og en historisk lav rente. Det holder hånden under mange. Samtidig har der været færre tvangsauktioner i 2011 end i 2010, så alt i alt er der også positive tegn på, at danskernes privatøkonomi ikke har det helt så slemt, som man kunne frygte. Det kan i bedste fald medvirke til en stagnering og efterfølgende måske et decideret fald i antallet af dårlige betalere, siger Birger Baylund.

Nordjyderne er økonomiske dukse

Tallene dækker over store regionale forskelle. I Region Storkøbenhavn er den samlede gæld på lidt over to milliarder kr. - et gennemsnit på 49.500 kr. pr. registreret person. Det er næsten dobbelt så meget som i Region Nordjylland, hvor hver dårlige betaler skylder 26.000 kr. I de øvrige regioner er den gennemsnitlige gæld på ca. 35.000 kr. pr. skyldner.
Også i forhold til andelen af dårlige betalere er Nordjylland ?klassens duks?. Samlet set er 3,1 pct. af befolkningen registreret som dårlige betalere, men i Region Nordjylland er tallet 2,6 pct. . Andelen af skyldnere er størst i Region Sjælland. Her er 3,9 pct. af befolkningen over 18 år registreret.

4.000 nye virksomheder er registreret

Virksomhederne lider også under krisen. 4.000 nye virksomheder er blevet registreret som dårlige betalere i 2011 - en stigning på 15 pct. på de seneste 12 måneder. Stigningen dækker over et relativt højt antal konkurser, samt at mange mindre og primært enkeltmandsejede virksomheder har ondt i økonomien. Hoteller og restauranter, bygge og anlæg samt engros- og detailhandel er de hårdest ramte brancher.

Publiceret 28 January 2012 07:00