Karlslunde Plejecenter hvor Kilhof Ventilation er i gang.

Karlslunde Plejecenter hvor Kilhof Ventilation er i gang.

40 år med frisk luft

Kilhof Ventilation, som har hovedkvarter i Greve Midtby Centret, har netop rundet 40 års jubilæum.

Firmaet, som blev stiftet den 1. april 1972, blev etableret under en byggekrise som den vi har i øjeblikket, og de har derfor været godt rustet til de udfordringer, perioder med lav byggeaktivitet medfører i mindre og mellemstore virksomheder.

- Vi har en fast stab af rutinerede montører som har været hos os i op til små 30 år, og derudover samarbejder vi med montagefirmaer som vi kender godt og stoler på, fortæller bestyrelsesformand og stifter René Kilhof.

Han har, som det fremgår af navnet, været med fra starten og er stadig med i den daglige drift, selvom pensionsalderen for længst er overskredet. Han har for nylig sluppet en del af tøjlerne og overladt direktionen til sine børn, som nærmest er opflasket med ventilationsbranchen. Lars og Lene Kilhof er da også parate til at føre virksomheden videre. Lars Kilhof står for projektering og tilbudsudregning af byggeopgaverne mens Lene Kilhof tager sig af det meste administrative arbejde og serviceopgaverne.

- Vores opgaver er mangeartede og vi kan løse det meste selv, siger Lars Kilhof.
- Men vi har også nogle gode samarbejdspartnere når vi skal have andre byggefag indover vores entrepriser, primært mindre Greve-virksomheder, da vi godt kan lide at have tæt kontakt, også personligt, med dem vi er nødt til at stole på, for at sikre et højt kvalitetsniveau i udførelsen af opgaverne, siger han.
Firmaet er for øjeblikket i gang med det tidligere konkursramte byggeri, Karlslunde Plejecenter, en stor opgave da Greve Byråd forventer en hurtig udførelse af opgaven på grund af konkursen.

- Vi startede med Roskilde Amts Sygehus i Køge som var en af vores største ordrer nogensinde, tilbage i 1988-89, og har siden både udført Rigshospitalets Radioterapibygning, renovering af to komplette sengebygninger på Glostrup Hospital og endda også arbejdet på Odense Universitetshospital. Det er altid spændende opgaver når vi arbejder med de vidt forskellige krav som stilles når vi taler om sundhedsvæsenet, hvor vi skal sikre over- og undertryk i de enkelte rum alt efter funktionen, siger René Kilhof.

Publiceret 06 May 2012 07:00