Årets Sunrise-konference afholdes på RUC den 29. - 31. oktober.

Årets Sunrise-konference afholdes på RUC den 29. - 31. oktober.

Forskere:

Gå nye veje i den offentlige sektor

RUC's Sunrise-konference 2012 sætter spot på innovation i den offentlige sektor

INNOVATION: Et af de helt klare elementer i debatten om indretningen af den offentlige sektor er innovation og samarbejde: Hvordan kan man få forskellige parter, herunder private aktører, til at være med til at løfte den vanskelige opgave at løse komplekse samfundsmæssige problemstillinger på nye måder?
Der er bred konsensus om, at vi ikke længere kan bruge "New Public Management" som pejlemærke for indretningen af den offentlige sektor.
Dette konkurrence- og resultatorienterede styringsparadigme, som vandt frem i starten 1980'erne, har bragt os et stykke, men det har ikke bragt os langt nok, mener professor ved RUC Jacob Torfing, der sammen med professor Eva Sørensen står bag årets Sunrise-konference, der afholdes på RUC 29.-31. oktober.
Forskerne fortæller, at fokus på konkurrence har givet anledning til en del frustration, særligt i kommunerne, hvor den udbredte resultatmåling har ført til oplevelsen af at være underlagt et bureaukratisk tælleregime, der betyder, at tiden i højere grad går med at lave ressourcekrævende kontrol end politikudvikling og serviceforbedring til borgerne.
- Men for tiden er stemningen, at vi skal videre, at vi kan nå længere, og at vi skal udvikle en ny måde at se offentlig styring på, siger Jacob Torfing.
Helt aktuelt er 25 forvaltningsforskere fra hele landet netop gået sammen og har lavet et oplæg til en ny forvaltningspolitik (forvaltningspolitik.dk aktivt link), der opfordrer til et mere samarbejdende styringsparadigme i form af "New Public Governance" som afløser for "New Public Management". En af pointerne i oplægget er, at der bruges for mange kræfter på proces og metode:
- Lidt firkantet kan man sige, at man bruger en masse kræfter på at måle, hvor mange møder sagsbehandlere holder med de ledige, og hvilke typer af operationer, der gennemføres, når det, der er interessant, er, om folk kommer i arbejde og bliver raske, siger Eva Sørensen.

Står ved en korsvej

- Forskningen kan sammenfatte træk, tendenser og frustrationer og sende det tilbage til praktikerne og sige: Se her, det her er noget gennemgående, det er ikke noget i bare hver især sidder og slås med. Men det er vigtigt at anerkende, at hverken praktikerverden eller forskningsverden kan gennemføre et paradigmeskift på egen hånd. De er nødt til at samarbejde, siger professor Jacob Torfing og tilføjer:
- Øjeblikke, hvor der er gode muligheder for en tæt dialog mellem forskere og praktikere om at udvikle en ny måde at se samfundsstyring på, er sjældne. Øjeblikket var til stede i begyndelsen af 1980'erne. Nu er det øjeblik kommet igen. Vi står med andre ord ved en korsvej.
På årets Sunrise-konference inviteres forskere, praktikere og studerende til i fællesskab at diskutere visionerne for omstillingen af den offentlige sektor.
Konferencen henvender sig til alle med interesse for den fremtidige indretning af den offentlige sektor.
Læs mere på www.sunrise.ruc.dk.

Publiceret 01 August 2012 08:00