Stress og høj psykisk arbejdsbelastning medfører hvert år en milion fraværsdage på jobbet.

Stress og høj psykisk arbejdsbelastning medfører hvert år en milion fraværsdage på jobbet.

Hver tiende dansker i arbejde har stress

Stress er udbredt på mange danske arbejdspladser. En ud af ti i arbejde har stress, og hvert år indlægges 30.000 danskere på grund af stress og stresslignende lidelser. Det viser undersøgelsen ”Den Nationale Sundhedsprofil” fra 2011.

Hver tiende i arbejde har stress, med store personlige og samfundsmæssige omkostninger til følge. Stress og høj psykisk arbejdsbelastning medfører hvert år en million fraværsdage fra jobbet og 30.000 indlæggelser på hospitalerne.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i den omfattende undersøgelse 'Den Nationale Sundhedsprofil' fra 2011, som er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed.
Stress fylder også mere og mere i Topdanmark Livsforsikrings skadestatistikker, hvor trækket på sundhedssikringen i stigende grad kommer fra kunder med stress og stresslignende tilstande.

Anonym rådgivning

Som en hjælp til virksomhedskunder med sundhedsforsikring i Topdanmark Livsforsikring, tilbyder selskabet nu Stressfri, der er en gratis anonym telefonrådgivning for medarbejdere og ledere. Her kan de få kontakt til en psykolog, hvis de fx føler, at den psykiske arbejdsbelastning er ved at blive for stor. Stressfri er også for kolleger og ledere, som er i tvivl om, hvordan de skal hjælpe en kollega elle medarbejder, som viser tegn på stress.
- Vi oplever en øget efterspørgsel på rådgivning og behandling af stress fra vores kunder. Stress er en meget alvorlig tilstand, som kan føre mange alvorlige sygdomme med sig. Derfor er det meget vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på symptomerne på stress, og at lederne kan sætte ind med forebyggelse og behandling hurtigt, siger Health Care chef i Topdanmark Livsforsikring, Ida Gaarde Andersen.

det er nu muligt at få rådgivning anonymt via en telefon

det er nu muligt at få rådgivning anonymt via en telefon

Gevinst for samfundet

Stressfri telefonerne er udelukkende bemandet af psykologer, der kan vejlede om stress og samtidig tilbyde et egentligt behandlingsforløb under sundhedsforsikringen, hvis der vurderes at være behov for det.
- Vi vil gerne give virksomhederne endnu bedre mulighed for at forebygge, at stress udvikler sig til egentlig sygdom. Kan vi få tidligt fat i de medarbejdere, som viser de første tegn på stress, er det naturligvis en gevinst for medarbejderen, men også for arbejdsgiveren, som kan reducere sygefraværet og fastholde sin medarbejder. Og som Den Nationale Sundhedsprofil viser, er der bestemt også en samfundsmæssig gevinst ved at forebygge stress, siger Ida Gaarde Andersen.
Ifølge Lis Lyngbjerg Steffensen, der er forfatter og underviser i ledelse og stress, vil virksomhederne gerne blive bedre til at forebygge stress, men dialog er en forudsætning.
- Vil man som arbejdsgiver forebygge stress, er det vigtigt at signalere, at det er ok at tale om stress på arbejdspladsen. Og så skal lederne kende symptomerne og reagere, når en medarbejder viser tegn på stress. Her er let adgang til en psykolog en rigtig god ting, fordi det for mange ikke er nok at tale om problemerne med kollega eller familie, siger Lis Lyngbjerg Steffensen.

rigtig mange danskere kæmper med stress

rigtig mange danskere kæmper med stress

Stressed UK doctor sitting at desk

Stressed UK doctor sitting at desk

Publiceret 06 October 2012 07:00