RUC skal internationalisere Europas Universiteter i nyt stort netværk

Roskilde Universitet skal være samarbejdspartner i et nyt projekt, der skal arbejde med kvalitetssikring og internationalisering af Europas universiteter

Lektor Ida Klitgård fra Institut for Kultur og Identitet skal repræsentere RUC i et nyt treårigt europæisk erfaringsnetværk med et budget på 1,1 mio. euro. Samarbejdet har fået titlen "The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space in the International University".

Netværket har 38 partnere spredt ud over en lang række af Europas universiteter og har netop fået bevilget yderligere 600.000 euro fra The European Commissions "Lifelong Learning"-program. De skal støtte "Erasmus Academic Networks", som netop har til formål at skabe grobund for samarbejde og innovation på og imellem videregående uddannelser i Europa Partnerne i netværket har til opgave at kortlægge typiske problemer, behov og muligheder for at skabe frugtbare samarbejder og kvalitetssikringer.
De skal desuden udstikke fælles retningslinjer og anbefalinger for universiteterne med henblik på etableringen af en fælles "best practice", der samtidig respekterer diversiteten i Europa.
Det er særlig betydningsfuldt for RUC at deltage i netværket, da universitetet på det seneste har etableret egne retningslinjer for, hvordan internationalisering skal forstås generelt på netop RUC, samt hvordan denne forståelse kan implementeres i den nye Bachelor-reform. Ida Klitgård er glad for, at RUC skal være med i det nye samarbejde.

-Det var med stor glæde og stolthed, at jeg kunne viderebringe nyheden til min institutleder og rektoratet, fortæller hun. Ida Klitgård har også tidligere siddet med i arbejdsgrupperne på RUC og er dermed godt rustet til at bidrage til det fælleseuropæiske projekt. Fire danske universiteter medvirker Projektet ledes og koordineres af lektor Karen M. Lauridsen fra Aarhus Universitet. Der er i alt fire partnere i Danmark repræsenteret ved en forsker fra hvert af universiteterne Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Ida Klitgård fra RUC skal som alle andre partnere etablere en arbejdsgruppe på sit universitet samt indgå i specifikke undergrupper i det store netværk.

Projektet varer fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2015 og omfatter tre års intensiv udveksling og fælles undersøgelser af de sproglige, kulturelle, pædagogiske, didaktiske og uddannelsesinstitutionelle udfordringer, som Europa står over for. Der skal dermed arbejdes for at opnå de fælleseuropæiske mål, som målsætningerne i Europe 2020, Youth on the Move og Bologna 2020 beskriver.

Publiceret 09 October 2012 07:00