Byggeorganisationer foreslår stramning af krav til energiselskaberne

Håndværksrådet og Dansk Byggeri opfordrer i et brev klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard til at stramme skruen i forhold til energiselskaberne.

Energiselskaberne er ved at forhandle en ny energispareaftale hjem med Energistyrelsen, og det er udkastet til denne aftale, der giver anledning til løftede øjenbryn hos de tre organisationer. De mener, at der er særligt behov for at stramme op på tre områder. Det drejer sig om øget konkurrenceudsættelse af aktiviteterne, øget gennemsigtighed og langt større fokus på bygninger samt små og mellemstore virksomheder.

I henvendelsen understreger TEKNIQ, Håndværksrådet og Dansk Byggeri vigtigheden af, at den store fremtidige energibesparelsesopgave sker på en effektiv måde og med et godt samspil mellem de forskellige aktører i markedet. Energiselskaberne skal derfor forpligtes til at åbne markedet og sikre, at samarbejdet sker på en ligeværdig måde.

Konkurrenceudsættelse
Over for ministeren påpeger organisationerne, at det fortsat er problematisk, at energiselskaberne har og fortsat vil få en særstilling på markedet. De konkurrenceretlige og konkurrencemæssige problemer, der eksisterer i dag, er der fortsat ikke taget stilling til i aftalen. Organisationerne efterlyser reelle vilkår for andre aktører og energiselskaberne.

-Energispareaktiviteterne bør konkurrenceudsættes langt mere, end de er i dag og i det foreliggende udkast til aftale. Der er efter vores opfattelse ikke pres nok på energiselskaberne for at inddrage markedets aktører i identifikation og gennemførelse af energibesparelser hos slutkunderne. Dette pres kan for eksempel øges ved, at energiselskaberne forpligtes til enten at købe en bestemt mængde energibesparelser på markedet eller ligestille energibesparelser fra andre aktører med energibesparelser, som energiselskaberne selv har identificeret og gennemført, skriver TEKNIQ, Håndværksrådet og Dansk Byggeri i henvendelsen til ministeren.

Gennemsigtighed
Organisationerne påpeger også, at markedet for energibesparelser på nuværende tidspunkt er særdeles ugennemsigtigt. Eksempelvis forhandler en række selskaber fra sag til sag, hvad de vil købe en energibesparelse til og på hvilke vilkår.

-Vi vil anbefale, at der stilles krav til, at selskaberne offentliggør deres tilskud og øvrige tilbud og betingelser på deres hjemmesider og helst på en fælles hjemmeside. Det er vores opfattelse, at åbenhed om vilkår for køb af energibesparelser m.m. er en forudsætning for, at andre aktører reelt kan inddrages på en tilfredsstillende måde, og at energibesparelserne nås mest omkostningseffektivt, skriver de tre organisationer.

Bygninger samt små og mellemstore virksomheder
Der har fra politisk side været tilkendegivelser af, at energiselskaberne skal fokusere mere på bygninger og små og mellemstore virksomheder.
-Der er behov for prioritering af selskabernes midler, så der gennemføres langt flere energibesparelser i ovennævnte sektorer. Der kan desuden med fordel udvikles en række standardløsninger, der gør det nemt at identificere og gennemføre energibesparelser i disse segmenter og udbetale tilskud. Dertil kan prioritering af energibesparelser med lange levetider medvirke til at øge indsatsen i bygningsbestanden, hedder det i henvendelsen til ministeren.

Publiceret 13 October 2012 07:00