Som nytiltrådt borgmester i Næstved tog Carsten Rasmussen det historiske spadestik til den nye vejføring 17. maj sidste år.

Som nytiltrådt borgmester i Næstved tog Carsten Rasmussen det historiske spadestik til den nye vejføring 17. maj sidste år.

Omfartsvejen får stor betydning for Næstved

Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen, har fra første spadeskridt fulgt anlæggelsen af den østre fordelingsvej fra Køgevej til Præstøvej spændt.

Af
Tekst og foto: Søren Staf Hansen

- Jeg har en helt klar fornemmelse af, at den igangværende etape af omfartsvejen rundt om Næstved bliver fulgt med interesse både af borgerne og af kommunens erhvervsliv. Men også udefra er der stor interesse for den nye vejføring, lyder det fra borgmesterkontoret i Næstved.

- Nogle af de kommentarer jeg hører i det daglige er, at der nu er kommet asfalt på noget af strækningen, og at det bliver dejligt at få den tunge trafik uden om byen. Interessen er stor, og den samler sig både om stort og småt, siger borgmesteren.

Selv følger Carsten Rasmussen projektet tæt og glæder sig over, at tidsplanen holder. – Det bliver en stor dag, når vi i december kan åbne denne østlige fordelingsvej. Så er vi et vigtigt skridt videre. Og selv om vi stadig mangler den nordlige del af omfartsvejen, som staten påbegynder i 2015, så får vi allerede nu utroligt mange positive kommentarer til udbygningen, siger borgmesteren.
Den nordlige omfartsvej bliver finansieret fuldt ud af staten, som har sat op imod 700 mio. kr. af til projektet, der bl.a. indbefatter en højbro over Susåen.

Booster Øverup erhvervsområde

- Den østre fordelingsvej får stor betydning både for erhvervsområdet i Øverup og for trafikpresset ind gennem byen, idet både den tunge trafik og mange privatbilister vil benytte den nye mulighed for at dreje fra Køgevej i Holme Olstrup og tage én af frakørslerne på strækningen frem mod Præstøvej, understreger borgmesteren.

- Vejen har allerede nu medført en stigende interesse for at købe erhvervsjord op til vejen, og den vil også på en række yderligere områder være med til at booste Øverup Erhvervsområde. Vigtigt er det også, at den reducerer og forhåbentlig fjerner de bilkøer, vi ser ind mod byen i dag. Til glæde for de mange bilister, som er grundigt trætte af at holde i kø.

- Og da køerne i værste fald kan være med til, at borgere og virksomheder måske fravælger Næstved, så er der tale om en uvurderlig betydning for byen med vejens åbning. For ingen skal føle grund til at fravælge Næstved – hverken af den ene eller den anden grund. Heller ikke erhvervslivet. Vi arbejder målrettet på at styrke Næstved som én af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark, og det gør vi helhjertet, lyder det fra borgmesteren, der for alvor er gået i breschen både for sin by og sin kommune.

Publiceret 13 October 2012 08:00