Ledigheden er faldende i Køge, som nu er tæt på landsgennemsnittet for arbejdsløshed.

Ledigheden er faldende i Køge, som nu er tæt på landsgennemsnittet for arbejdsløshed.

Positiv udvikling på jobområdet

Blandt andet et større fald i ungeledigheden er med til at skabe optimisme omkring udviklingen i arbejdsløsheden i Køge Kommune.

Af
Martin Rasmussen

LEDIGHED: Den økonomiske krise har presset ledigheden op i Køge og resten af landet gennem de seneste år, men nu er optimismen tilsyneladende ved at vende tilbage på arbejdsmarkedet, og især i Køge er der flere tegn på bedring i de seneste nøgletal, som byrådets arbejdsmarkedsudvalg behandler i næste uge.
- Vi er moderat optimistiske. Der er stadig problemer, men der er klare fremskridt - blandt andet nærmer vi os nu landsgennemsnittet, hvilket er et af vores mål, lige som vi ser et større fald i ungeledigheden, så det går den rigtige vej, siger udvalgsformand Mogens Møller (SF).
I november 2012 var der i alt 1649 ledige i Køge Kommune - fordelt på 1198 a-dagpengemodtagere og 451 jobklare kontanthjælpsmodtagere. Dermed er ledigheden nede på 6,1 procent af arbejdsstyrken i Køge, hvor ledigheden det seneste år er faldet med 4,6 procent blandt a-dagpengemodtagere og 10,3 procent blandt kontanthjælpsmodtagere. På landsplan er ledigheden i samme periode faldet med 1,5 procent blandt a-dagpengemodtagere men steget med 5,6 procent blandt kontanthjælpsmodtagere.
- Jeg tror blandt andet, at det skyldes, at vores straksaktivering har fungeret, lige som det er vigtigt, at vi har et meget velfungerende lokalt beskæftigelsesråd, siger Mogens Møller.
Det er fortsat blandt medlemmer af 3F, at ledigheden i Køge er størst. I november var den 11,6 procent i Køge og 10,4 procent på landsplan.
- Meget firkantet sagt, så er det de lavest uddannede, der er hårdest ramt, så det er et af vores indsatsområder i år at få flyttet den gruppe rent uddannelsesmæssigt - og få afklaret deres kompetencer, så de får en fair chance på arbejdsmarkedet, siger Mogens Møller.

Publiceret 01 February 2013 05:45