ZBC deltager i vækst-projekt for små og mellemstore virksomheder

Med Vækstrådet og Erhvervsministeriets nylige godkendelse er et nyt projekt med 18 erhvervsskoler og en bred vifte af partnere klar til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at øge produktiviteten.

Vejen til vækst går gennem skræddersyet kvalificering af ledere og medarbejdere, der skal bidrage til omstilling, styrket konkurrenceevne og mulighed for at gribe nye markeder.
Danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne er svækket på grund af et højt lønniveau og svag udvikling i produktiviteten. Undersøgelser viser imidlertid, at rigtig mange brancher og virksomheder har et betragteligt efterslæb i brug af automatisering og digitalisering af produktionsprocesserne, og at investering i for eksempel robotter og it-baseret produktion kan hæve produktiviteten betydeligt. Når det sker, vil konkurrenceevnen og væksten også blive hævet til gavn for virksomheden, de ansatte og samfundet i det hele taget. Men skal investeringerne føre til den ønskede vækst og større lønsomhed, skal medarbejderes og lederes viden og kompetencer være i orden; hvad den nyeste forskning på området viser med uhyggelig tydelighed.

Skræddersyet kvalificering

Projektet "Kompetencesporet til automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder", i daglig tale KOMP-AD, giver erhvervsskolerne langt bedre muligheder for at yde en service tilpasset den enkelte virksomhed, der gør implementeringen af den nye teknologi smidig, sikrer at virksomheden kan udnytte teknologiens potentialer fuldt ud, og udvikler innovation til fremtidige resultater.

-Erhvervsskolernes vigtigste opgave er at formidle viden og erfaringer om automatisering og digitalisering, at gøre virksomhedernes medarbejdere kvalificerede til at bruge de nye produktionsmetoder og at være vidensbro mellem universiteter, andre institutioner med ekspertviden og virksomhederne, siger vicedirektør Jan Bagge fra ZBC, der er initiativtager på projektet sammen med EUC Sjælland og Køge Handelsskole, og den brede partnerskabskreds bag KOMP-AD giver os forudsætningerne for at koordinere og formidle en samlet indsats.

Aktiv dialog

KOMP-AD har et budget på cirka 40 mio. kroner og er bevilget ca. 20 mio. kroner af de centralt forvaltede EU-Socialfondsmidler og cirka 10 mio. kroner i særligt statstilskud.
- Med midler i denne størrelse kan vi og projektets partnere at yde en ekstraordinær service til de små og mellemstore virksomheder. Vi vil indgå i en aktiv dialog med virksomhederne, for det er dem, der er i centrum for projektets endelige mål – en markant øget investering i automatisering og digitalisering, slutter Jan Bagge.

KOMP-AD vil også være løftestang for, at erhvervsskolernes rolle udvikles i retning af øget integration med erhvervsfremme og teknologirådgivning. Denne integration kan også være med til at sikre, at læringstilgangen udvikles som en betydende vækstfaktor for smv?erne.

Publiceret 13 February 2013 07:00