Nyt uddannelseskort til håndværkere

Det nye uddannelseskort kan fungere som både elektronisk svendebrev og adgangskort for ansatte på byggepladser.

Vis mig dit uddannelseskort, og jeg kan se, hvad du kan, og om du hører til på byggepladsen! Et nyt elektronisk uddannelseskort samler de ansattes oplysninger om svendebrev og AMU-kurser ét sted. Kortet kan aflæses på smartphone eller computer, og oplysningerne opdateres løbende af Byggeriets Uddannelser, hver gang kortindehaveren har været af sted på et AMU-kursus eller har bestået en svendeprøve. Alle lærlinge får et uddannelseskort fra første dag, de er i lære.

- Det gør det nemt for både håndværksmesteren og for myndighederne at tjekke, om medarbejderen nu også har den rigtige uddannelse eller kursus til fx at betjene en bestemt maskine eller udføre en bestemt arbejdsopgave. Medarbejderne skal se det som en slags guldkort, hvor alle deres kvaliteter er samlet, forklarer uddannelseschef i Dansk Byggeri, Louise Pihl.

Byggeriets nye uddannelseskort er personligt, og viser foto af kortholder, navn og fødselsdato, og så har det en chip, så det også kan bruges som adgangskort til fx byggepladsen.

- Det er en stor fordel, at kortet også giver mulighed for at sikre, at der ikke kommer uønskede mennesker ind på byggepladsen eller ind i virksomheden. Det er med til at højne sikkerheden. Jeg håber derfor, at virksomhederne også vil bruge det som id- og adgangskort, siger Louise Pihl.

Kortet er gratis frem til 1. maj for alle bygge- og anlægsmedarbejdere i virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, og for alle medlemmer af 3F. Herefter er kortet gratis for lærlinge, mens alle andre skal betale 85 kroner. Alle – også uorganiserede virksomheder - kan købe kortet.

- Det nye uddannelseskort er et frivilligt branchekort, men jeg vil opfordre alle virksomheder til at bestille det og komme i gang med at bruge det og få gavn af de mange fordele. Kortet kan være med til at signalere, at virksomheden arbejder under ordnede forhold og har styr på kompetencerne, siger Louise Pihl.

Det er 3F og Dansk Byggeri, der har taget initiativ til kortet, som kan bestilles på www.bygud.dk

Publiceret 22 February 2013 07:00