Anders Christensen (tv.), Jan Crone Foster (i midten) og Kim Nymand Hansen (th.) står klar med hjælp til at sikrebygninger mod skybrudsskader.(Foto: JCJ)

Anders Christensen (tv.), Jan Crone Foster (i midten) og Kim Nymand Hansen (th.) står klar med hjælp til at sikrebygninger mod skybrudsskader.(Foto: JCJ)

Solen skinner på Dansk Skybrud Rådgivning

Den nystartede Køge-virksomhed, Dansk Skybrud Rådgivning, har travlt og glæder sig over den interesse, som markedet har mødt dem med. Bag virksomheden står indehaverne af henholdsvis Dansk Fugtstop og Stormflodssikring.

Af
Af Søren Staf Hansen

SKYBRUD: Det ligger i luften. De er vant til uvejr og fugt i store mængder, så de ved, hvad de taler om, når det handler om at imødegå vandskader på bygninger. De har i nogle år været selvstændige hver især. Kim Nymand Hansen med firmaet Dansk Fugtstop i Køge og Jan Crone Foster med sit firma Stormflodssikring i Svendborg. Samtidig har de været gode kolleger.
Nu er de gået sammen og har her i sommer startet virksomheden Dansk Skybrud Rådgivning med adresse i Den Hvide By i Køge. Det er her, vi møder Kim Nymand Hansen for at høre mere om den nye konstellation.

Naturens lune

- Tidligere har voldsomme skybrud været sjældne i Danmark, men i de senere år har vi set nogle grelle eksempler. Ikke mindst i København og Århus, men også andre steder i landet. Det har givet omfattende vandskader, og det er her, vi kommer ind i billedet med Dansk Skybrud Rådgivning, så disse skader kan imødegås ved fremtidige oversvømmelser, fortæller Kim Nymand Hansen.
De to indehavere er henholdsvis ingeniør og bygningskonstruktør og Kim Nymand Hansen er tillige autoriseret kloakmester. Den senest ankomne, Anders Christensen, er bygningskonstruktør og autoriseret kloakmester.
- Vi er et af de første firmaer herhjemme, der har specialiseret sig inden for skybrudssikring af bygninger. Vi tager ud med vores lommelygter og måleudstyr og udfører en risikovurdering af bygningen fra A til Z. Med andre ord tjekker vi alle steder, hvor der er mulighed for vand- og fugtskader. Nærmest som en tilstandsrapport, siger Kim Nymand Hansen og tilføjer, at de primært henvender sig til ejere af større ejendomme som andels- ejer- og boligforeninger, virksomheder, organisationer, kommuner og staten.

I gang med Sø- og Handelsretten

- Ud over vores faglige kompetencer, så er det vores styrke, at vi både har den teoretiske, praktiske og løsningsorienterede tilgang til tingene. Men også vores store erfaring og specialviden har været med til at give os den gode start. Det kombineret med, at der har været et behov inden for dette område. Det viser den store efterspørgsel på rådgivning med al tydelighed, siger Kim Nymand Hansen og understreger med et glimt i øjet, at de ikke har ambitioner om at ”holde sig tilbage”.
Med til at give virksomheden et ekstra boost er den kendsgerning, at ATP Ejendomme har bestilt dem til at foretage en gennemgang af en del af deres store ejendomme i København.
– Vi er startet med Sø- og Handelsretten i Amaliegade, og er nu i gang med at udføre tiltag ud fra den rapport, som vi udfærdigede på baggrund af vores gennemgang af ejendommen, siger Kim Nymand Hansen.

Fleksibel tilgang til tingene

- Man kan bestille os til en gennemgang af sin bygning og den rapport, vi laver derudfra. Men vi kræver ikke, at kunden skal bruge os til at udbedre tingene. Vi gør det naturligvis gerne, men det er ikke noget must. Og det handler heller ikke udelukkende om store opgaver. Er den gal med et enkelt afløb, så klarer vi også det. Intet er for stort og intet for småt.
Folkene bag Dansk Skybrud Rådgivning hjælper kunden trygt gennem alle faser i sikringen af den pågældende ejendom. Arbejdet strækker sig fra udarbejdelse af risikorapporter, kontrahering og byggeledelse til den efterfølgende udarbejdelse af driftsaftaler på de etablerede anlæg.
- Endelig skal det nævnes, at vi anbefaler, i samarbejde med kunden, at udarbejde en detaljeret beredskabsplan, der klarlægger en mulig skybrudssituation og sikrer, at alle nødvendige tiltag bliver iværksat, og at der desuden udarbejdes en sekundær plan i tilfælde af svigt. Beredskabsplanen bør ligeledes indeholde en drifts- og vedligeholdsplan af alle sikringstiltagene for løbende at sikre, at alt fungerer, når skybrudssituationen opstår, lyder det afsluttende fra Kim Nymand Hansen.
Se mere på www.ds-raad.dk.

Publiceret 01 September 2013 07:00