Ulf Stephenson, formand for Køges Erhvervsudviklingsråd (KEUR).

Ulf Stephenson, formand for Køges Erhvervsudviklingsråd (KEUR).

Køge ser tegn på fremgang

Optimistisk nytårshilsen fra Ulf Stephenson, formand for Køge Erhvervsudviklingsråd

FREMGANG: I Køge Erhvervsudviklingsråd kan man nu for alvor se tegn på, at der igen er ved at komme gang i de økonomiske hjul i Køge-området.
- Vi har i et godt stykke tid kunne fornemme på de lokale virksomheder, at selv om de møder hård konkurrence, så går det alligevel bedre og bedre og nu kan vi så også se det på tallene. Vi har i Køge Kommune stigende beskæftigelse og er fx det sted i landet, hor der er flest af de hurtigt voksende gazellevirksomheder, siger formand Ulf Stpehenson i sin hytårshilsen.
Opskriften har været hårdt og målrettet arbejde fra virksomhederne og et tæt samarbejde mellem erhvervsliv og kommune. Det er virksomhederne der skaber væksten, men kommunen har en central rolle både når det handler om de nære og vigtige ting som børnepasning, folkeskole og ældrepleje, men også når det handler om at skabe gode rammer for at virksomhederne kan fungere og udvikle sig.
- I Køge Kommune har vi en lang tradition for en tæt dialog mellem erhvervsliv og kommune når det handler om rammerne for at drive virksomhed. Vi taler derfor løbende om behovet for erhvervsjord, vilkårene for de handlende, behov for evt. nye veje eller buslinjer og meget, meget andet, der betyder noget for virksomhederne i dagligdagen, siger Ulf Stephenson.
Køge Kommunes Byråd har i 2013 vedtaget en ny erhvervspolitik, der både handler om hvordan den daglige service overfor virksomhederne skal styrkes og hvordan de mange store projekter som f.eks. sygehus og jernbane skal skabe nye jobs og vækst. Køge Erhvervsudviklingsråd hilser politikken velkommen og ser med tilfredshed på, at Byrådet vil udforme servicemål for Køge Kommunes virksomhedsrettede sagsbehandling.
- Det bliver en spændende proces, som Rådet naturligvis gerne deltager i,siger Ulf Stephenson.
Med hensyn til de store projekter bliver der meget, der skal bygges, meget der skal flyttes, og mange der skal serviceres.
- Vi kommer forhåbentligt til at se mange lokale virksomheder deltage i det arbejde, og det må være et mål for os alle, at den periode, vi går ind i nu, ikke kun vil blive husket for alt gravearbejdet, men også for, at det var her, vi lagde fundamentet for det, vi skal leve af i fremtiden.
- I Erhvervslivet er vi klar til at løfte vor del af opgaverne og vi tror og håber, at det samme fortsat vil være tilfældet for Køge Kommune. Vi ønsker tillykke til de, som blev valgt som repræsentanter til Byrådet, og ser frem til et fortsat tæt samarbejde. Konstitueringen gav en ny ”regering” i Køge Kommune. Det er vores håb og forventning at den nye ledelse vil arbejde for brede forlig omkring de store udviklingsprojekters gennemførelse, til gavn for hele Køge Kommune, slutter Ulf Stephenson og ønsker medlemmer af Køge Erhvervsudviklingsråd og alle samarbejdspartnere et rigtigt godt nytår.
pm

Køge Erhvervsudviklingsråd

består af repræsentanter for erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne og af politikkerne i Køge Kommunes Økonomiudvalg.

Rådet er først og fremmest et rådgivende organ for byrådet, men tager også selv initiativer eller understøtter andre i Køge Kommune, der vil styrke erhvervsudviklingen.

Publiceret 06 January 2014 06:00