Erhvervsservicechef Rasmus Holst-Sørensen glæder sig over, at erhvervslivet stiller sig til rådighed for at hjælpe iværksættere i gang.

Erhvervsservicechef Rasmus Holst-Sørensen glæder sig over, at erhvervslivet stiller sig til rådighed for at hjælpe iværksættere i gang.

Kom godt i gang som selvstændig i 2014

På Køge Erhvervsservices Iværksætterkursus får iværksætterne indblik i, hvad man skal forholde sig til som selvstændig, og hvordan forretningsideen kan udvikle sig til en levedygtig virksomhed.

KURSUS: Mandag den 13. januar starter Køge Erhvervsservice og Ringsted Kommune en ny omgang af deres Iværksætterkursus. Over syv aftener vil deltagerne få vigtig information om virksomhedsdrift og arbejde med virksomhedens koncept.
Kurset henvender sig både til dem, som ønsker at starte egen virksomhed op, og de som er i opstartsfasen.

Fra idé til praksis

På kurset kommer deltagerne hele vejen rundt om opstarten – fra idé til mødet med kunden. Målet er, at deltagerne får indsigt i, hvordan man skaber et forretningskoncept, der er levedygtigt og har vækstpotentiale.
Konkret får deltagerne på Iværksætterkurset vejledning i, hvordan de kommer igennem den svære opstartsfase, og hvordan en forretning er skruet sammen. Det giver dem en større forretningsforståelse og dermed et godt fundament for mulig indtjening og en bedre chance for at overleve. Derudover bliver der sat fokus på emner som regnskab, salg og markedsføring.
Kurset består ikke kun af vejledning og oplæg, men også af workshop og gruppearbejde. På den måde bliver kursisterne en aktiv del af undervisningen, og det sikrer, at iværksætterne får omsat den viden, de får på kurset til redskaber, som de kan bruge direkte i deres virksomhed.

Lokal støtte giver stærke iværksættere

Iværksætterkurset er tilrettelagt af Køge Erhvervsservice og Ringsted Kommune, og det lokale erhvervsliv bakker også op. På kurset stiller de op med eksperter inden for jura, revision, markedsføring, finansiering og regnskab.

Kursus kan også styrke netværket

- En af styrkerne ved iværksætterkurset er blandt andet, at det etablerede erhvervsliv er tænkt ind i processen. Derfor er vi rigtig glade for, at det lokale erhvervsliv stiller sig til rådighed for at hjælpe iværksættere i gang. Det er vigtigt med den opbakning, da de ligger inde med en specialiseret viden på nogle centrale punkter i forhold til opstartsfasen, som den nye iværksætter er nødt til at forholde sig til, siger Erhvervsservicechef Rasmus Holst-Sørensen.
Iværksætterkurset bliver afholdt i aftentimerne, og deltagerne kan forvente et kursusforløb, hvor de kommer igennem mange af de udfordringer, man støder på i opstartsfasen. De får også mulighed for at få skabt et stærkt netværk, som ikke mindst styrker deres forretningsidé. For når man har arbejdet tæt sammen i syv uger, lærer man hinanden godt at kende.
Kurset er for alle i Køge og Ringsted kommuner, som ønsker at starte virksomhed op eller lige er kommet i gang.
Tilmelding skal ske senest den 12. januar på Køge Erhvervsservices hjemmeside på: www.koegeerhvervsservice.dk/arrangementer.
sl

Publiceret 06 January 2014 16:00