Simon O. Rasmussen, chef for teknisk afdeling i TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Simon O. Rasmussen, chef for teknisk afdeling i TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Regeringen vil fjerne tilsyn i byggesager

Forbrugerne bliver dårligere stillet i forbindelse med byggesager og boligkøb, hvis et aktuel lovforslag fra regeringen bliver en realitet.

TILSYN: Regeringen vil fjerne det kommunale tilsyn af vandinstallationer i forbindelse med byggesager, der sikrer forbrugerne en vished for, at for eksempel installationerne i det nye badeværelse er udført lovligt.
– Det er et vigtigt tilsyn at opretholde for forbrugernes skyld, fordi det kan være vanskeligt som forbruger at tjekke, om en given virksomhed har kompetencerne i orden, ligesom det giver potentielle købere en sikkerhed for, at installationerne i en bolig er lovlige. Særlig problematisk er det at fjerne tilsynet, fordi det i sidste ende er den enkelte boligejer, der står med ansvaret, siger Simon O. Rasmussen, der er chef for teknisk afdeling i TEKNIQ Installatørernes Organisation.
Forbrugerne bliver dårligere stillet i forbindelse med byggesager og boligkøb, hvis et aktuel lovforslag fra regeringen bliver en realitet.
Regeringen vil fjerne det kommunale tilsyn af vandinstallationer i forbindelse med byggesager, der sikrer forbrugerne en vished for, at for eksempel installationerne i det nye badeværelse er udført lovligt.
– Det er et vigtigt tilsyn at opretholde for forbrugernes skyld, fordi det kan være vanskeligt som forbruger at tjekke, om en given virksomhed har kompetencerne i orden, ligesom det giver potentielle købere en sikkerhed for, at installationerne i en bolig er lovlige. Særlig problematisk er det at fjerne tilsynet, fordi det i sidste ende er den enkelte boligejer, der står med ansvaret, siger Simon O. Rasmussen, der er chef for teknisk afdeling i TEKNIQ Installatørernes Organisation.
Tilsynet virker i praksis sådan, at kommunen får besked om, hvad der skal laves i en byggesag og hvilken virksomhed, der skal udføre installationen.
– Kommunen kan så vurdere, om den pågældende virksomhed har det krævede autorisationsniveau, inden arbejdet går i gang. Der er altså ikke tale om, at kommunale medarbejdere fysisk efterser arbejdet, siger Simon O. Rasmussen og fortsætter:
– TEKNIQ advarer mod fjernelse af dette tilsyn, fordi det giver forbrugerne en sikkerhed for, at installationerne er udført lovligt. Det gælder både i forhold til personer, der får udført arbejdet og personer, der skal overtage vandinstallationer i forbindelse med boligkøb.
Han påpeger, at det er særlig problematisk at fjerne tilsynsordningen nu, fordi regeringen i samme lovforslag lægger op til en række ændringer af det nuværende autorisationssystem. Blandt andet indførelse af en række delautorisationer.
– Det betyder i praksis, at det bliver mere uigennemskueligt, hvilke virksomheder der må udføre hvilke typer arbejde. Derfor er det problematisk at fjerne det tilsyn, som godkender en virksomheds kompetenceprofil, før byggeprojektet går i gang. Især forbi det i sidste ende er boligejerens ansvar, at installationerne er udført lovligt, siger Simon O. Rasmussen.
 pm

Publiceret 20 January 2014 12:00