Solrød-borgmester Niels Hörup.

Solrød-borgmester Niels Hörup.

Niels Hörup formand for KKR Sjælland

SOLRØD: Borgmester i Solrød kommune, Niels Hörup, er blevet valgt som formand for KKR, Sjælland – et samarbejde mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. Det sker efter en periode som næstformand.
KKR Sjælland er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL's organisation.
I KKR Sjælland mødes borgmestrene og andre politikere fra de 17 kommuner i Region Sjælland for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.
- Jeg ser frem til det kommende arbejde i KKR Sjælland, og jeg er glad for den brede opbakning til valget. Den ligger i god forlængelse af det gode samarbejde, der har bidraget til de mange gode resultater i den seneste periode, og det er det, vi skal bygge videre på, så vi kan finde flere gode løsninger på de meget spændende udfordringer, vi står over for i den kommende periode, siger Niels Hörup.
KKR Sjælland beskæftiger sig med og træffer aftaler om emner, der rækker ud over kommunegrænserne. Det handler blandt andet om vækst, trafik og infrastruktur og organiseringen af sundhedsarbejdet mellem kommuner og regioner.
Erfaringerne og resultaterne fra den første periode viser, at et tæt regionalt samarbejde mellem kommunerne styrker mulighederne for en effektiv og god opgaveløsning lokalt.
pm

Publiceret 31 January 2014 08:45