(Sun Chemical i Køge. (Arkivfoto: JCJ).

(Sun Chemical i Køge. (Arkivfoto: JCJ).

Sun Chemican forventer at afskedige 70 medarbejdere

Som følge af ændring i læsevaner og trykte medier og deraf faldende forbrug af trykfarver omstruktureres produktionen i Køge til fokus på farver til emballage.

KØGE: Sun Chemical er en global virksomhed i en verden med hård global konkurrence. 
Den producerende enhed i Køge fremstiller for en større del af produktionens vedkommende produkter til trykfarver anvendt indenfor forretningsområdet Publication.
Dette forretningsområde har i den vestlige del af verden oplevet et drastisk fald i salg og anvendelse, mens der kun har været moderat vækst i andre dele af verdenen.
Der er derfor stor overkapacitet på det samlede globale marked, herunder især for Sun Chemical som global markedsledende.
Sun Chemical's koncernledelse har besluttet at reducere Sun Chemical's globale kapacitet betydeligt, og har i den forbindelse besluttet at ophøre med Sun Chemical's produktion i Køge af Publication relaterede  produkter, med en samtidig omstrukturering af de resterende forsyningsvirksomheder i Sun Chemical globalt set. Denne omstrukturering forventes gennemført snarest og senest i løbet af 2014.
Som en følge heraf  vil der blive foretaget en gennemgribende omstrukturering af Sun Chemical A/S i Køge, herunder nedlæggelse af produktionen indenfor  Azo pigmentsyntese og flush til trykfarve produktion.
- Sun Chemical A/S i Køge vil fortsætte med en betydelig produktion af våd- og tør-dispersioner og satse på yderligere vækst gennem produktudvikling og omkostningseffektivitet, primært for andet salg end til Publication markedet, oplyser adm. direktør Henning Meyer.
Sun Chemical A/S beskæftiger i dag 127 medarbejdere totalt inklusive stabsfunktioner, fordelt på 58 timelønnede og 69 funktionærer. Som følge af ovenstående påtænkes det at afskedige ca. 70 medarbejdere – ca. 35 timelønnede og ca. 35 funktionærer. De koncernrelaterede stabsfunktioner forventes uberørt af ovennævnte.
pm

Publiceret 31 January 2014 06:00