Maria Cecilie Pautsch Weischer, projektleder og erhvervskonsulent hos Køge Erhvervsservice.

Maria Cecilie Pautsch Weischer, projektleder og erhvervskonsulent hos Køge Erhvervsservice.

Bring de internationale kompetencer i spil

KØGE: Det er ikke altid nemt for internationale borgere med iværksætterdrømme at vide, hvordan man opstarter virksomhed i Danmark, og hvor man henvender sig for hjælp.
International Business Køge inviterer nu til to inspirationsmøder – et på dansk og et på engelsk. Alle nuværende og kommende iværksættere er velkomne.
Mange iværksættere kan springe et par bump over, hvis de får sparring på opstartfasen, og hvordan en virksomhed drives, derfor har International Business Køge sat to inspirationsmøder på programmet.
Tirsdag den 27. maj afholdes den danske version ”Bliv iværksætter – Bring de internationale kompetencer i spil” i samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat.
Onsdag den 4. juni finder den engelske version sted – ”Entrepreneurship – How to start a business in Denmark”, i fællesskab med Center for Dansk og Integration (CDI) og Erhvervsakademi Sjælland (EASJ).
Udover at bidrage til iværksætterlysten i Køge Kommune er formålet med møderne at inspirere til og give information om, hvordan man starter og driver virksomhed i Danmark. Mødedeltagerne får mulighed for at suge inspiration til sig fra en iværksætter, som kommer og fortæller om sine oplevelser med at starte virksomhed.
De vil også blive præsenteret for International Business Køge og Køge Erhvervsservice, som har en stribe relevante tilbud, der både letter den svære opstartsfase, og som kan medvirke til at udvide deres netværk. Med sig hjem får deltagerne altså en større forståelse af, hvad det vil sige at starte virksomhed i Danmark, og hvor de kan søge hen for hjælp, og det er der et behov for.
- Vi ved, at der er en del borgere med international baggrund, som går rundt med nogle spændende forretningsideer. I kraft af deres internationale baggrund har de en række kompetencer – og en anden tilgang til tingene – som kan være guld værd for Køge Kommune, men de løber ofte ind i udfordringer, som sætter en stopper for deres iværksætterdrømme. De skal derfor klædes på til livet som selvstændig i Danmark, og det kan være en udfordring, hvis man er vant til en kultur, hvor man klarer sig selv. Jeg tror på, at flere iværksættere ville komme igennem de første svære år, hvis de fik hjælp til og grundlæggende sparring på, hvad det vil sige at drive en forretning. Inspirationsmøderne er derfor det første skridt på vejen i at nå ud til endnu flere af kommunes iværksættere, fortæller Maria Cecilie Pautsch Weischer, projektleder og erhvervskonsulent hos Køge Erhvervsservice.

Kommunen fokuserer på erhvervslivet

Køge Kommune har stort fokus på at skabe gode vilkår for kommunens virksomheder – herunder også virksomheder og iværksættere af nydansk eller international herkomst.
Da det ikke altid er lige nemt at finde ud af, hvordan man som iværksætter driver virksomhed i et andet land, har kommunen sat spot på udfordringerne og igangsat projektet International Business Køge.
Projektet går på tværs af Køge Kommune, men er forankret hos Køge Erhvervsservice.
International Business Køge vil i den kommende tid indgå i mange forskellige samarbejder for at sikre, at de når ud til så mange med internationale kompetencer som muligt.
Der ligger nemlig rigtig mange gode ideer og kvalificerede kompetencer rundt omkring i kommunen. Da Det Boligsociale Fællessekretariat har kontakt med mange beboere med nydansk og udenlandsk baggrund, var de en oplagt samarbejdspartner i forbindelse med det kommende inspirationsmøde.
Det samme gør sig gældende for Center for Dansk og Integration og Erhvervsakademi Sjælland som dagligt er i kontakt med studerende og kursister med international baggrund.
Inspirationsmødet ”Bliv iværksætter – Bring de internationale kompetencer i spil” finder sted tirsdag den 27. maj kl. 19.00 - 21.00 i i Hastrupparkens Kulturhus, Langelandsvej 66 og er åbent for alle.
Inspirationsmødet ”Entrepreneurship – How to start a business in Denmark” finder sted onsdag den 4. juni kl. 15.00-17.00 på Erhvervsakademi Sjælland, Campus Køge, Lyngvej 19-21 og er åbent for alle.
Det er gratis at deltage, men arrangementerne kræver en tilmelding på www.koegeerhvervsservice.dk/Kurser/Kalenderoversigt.

Publiceret 11 May 2014 07:00