Borgmester Søren Kjærsgaard (tv.) og erhvervsdirektør for Holbæk Erhvervsforum, Kenny Jensby, er glade for et stærkt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, men har ambitioner om fortsat at øge dialogen og styrke samarbejdet. Her ses de foran Holbæk Skibsværft, der står overfor en gennemgribende renovering, før det i december i år kan genåbne i en helt ny og spændende form.

Borgmester Søren Kjærsgaard (tv.) og erhvervsdirektør for Holbæk Erhvervsforum, Kenny Jensby, er glade for et stærkt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, men har ambitioner om fortsat at øge dialogen og styrke samarbejdet. Her ses de foran Holbæk Skibsværft, der står overfor en gennemgribende renovering, før det i december i år kan genåbne i en helt ny og spændende form.

Dialog er nøgleordet

En stadigt øget dialog bidrager positivt til at styrke samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv i Holbæk.

Af
Af Søren Lindquist

SAMARBEJDE  I Holbæk Kommune startede man i 2010 en proces op, for at komme i tættere dialog med kommunens erhvervsliv, med det formål at styrke samarbejdet.
I dag, 4 år senere, kan man glæde sig over at det er lykkes at styrke samarbejdet med erhvervslivet, blandt andet via øget dialog og flere initiativer til at forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i kommunen.
I den forbindelse kan det fx. nævnes, at Holbæk Kommune fra årsskiftet valgte helt at afskaffe dækningsafgiften, ligesom at man også har nedsat byggesagsgebyrerne, og valgt at tage en indledende dialog med de som ønsker at påbegynde et erhvervsbyggeri, før de indsender en byggeansøgning.
Derved spares der tid og penge for ansøgeren, og bidrager til en oplevelse af et smidigt samarbejde frem for myndighedsbehandling.
For Holbæks borgmester, Søren Kjærsgaard, betyder det faktum at man har styrket samarbejdet dog på ingen måde, at man skal stille sig tilfreds med tingenes tilstand som de er i dag.
- Vi vil gerne i endnu tættere dialog med erhvervslivet, og fortsat skabe bedre vilkår for kommunens virksomheder. Derfor arbejder vi hele tiden med nye initiativer, der kan bidrage positivt til udvikling, siger Søren Kjærsgaard.
- Vi ser det som en klar styrke, at vi her i Holbæk har en stærk egen identitet. Vi har vores egne styrker, og dem skal vi gøre alt for at bidrage til fortsat udvikling af, ved blandt andet at fokusere på vækstpotentialer, siger han.

Stor vilje til at ville udvikle sammen

Som et eksempel på nylige initiativer nævner borgmesteren, at man i efteråret 2013 lavede en partnerskabsaftale med DI, LO og Holbæk Erhvervsforum, om at arbejde for at skabe 150 nye arbejdspladser i kommunen i 2014.
Alle i partnerskabet er meget indstillet på at arbejde for at nå målet, og det ses som et godt eksempel på, at der er stor vilje til at man i fællesskab skaber udviklingen. 
Ifølge borgmesteren er en af forudsætningerne for fortsat at styrke samarbejdet og bidrage til vækst og udvikling i kommunen, at man er villig til at gøre op med begrebet plejer, og om nødvendigt være klar til at imødegå udfordringer med nye øjne. 
- Vi skal gøre op med tanken om, at tingene skal gøres på en bestemt måde. Fra politisk side er vi meget indstillet på at skabe initiativer der ikke er set før. Og hvis det kræver en anderledes tilgang end man har været til, så skal vi være parat til det, siger Søren Kjærsgaard.

Godt udgangspunkt for fremtiden

I Holbæk Kommune havde frem i årene frem til 2007 et højt antal tilflyttere til kommunen. Søren Kjærsgaard ser blandt andet den store tilflytning, som et stort aktiv for fremtidens udviklingsmuligheder i kommunen, for en stor del af tilflytterne arbejder nemlig i dag i Holbæk.
- Holbæks erhvervsliv var, som i andre kommuner, naturligvis også påvirket af finanskrisen.
Men, her blev vi ikke så hårdt ramt som man så det andre steder i landet. Vi har mange mindre og mellemstore virksomheder hos os, og de har vist under krisen udvist stor tilpasningsevne, og derfor står vores erhvervsliv i dag stærkt i forhold til fremtiden, siger han.
Og Søren Kjærsgaard suppleres af erhvervsdirektør for Holbæk Erhvervsforum, Kenny Jensby:
- Erhvervslivet i Holbæk er godt rustet til fremtiden, og er meget glade for at samarbejdet med Holbæk Kommune hele tiden udvikles. Jeg er helt enig i at dialogen fortsat skal øges - det er meget afgørende for at samarbejdet styrkes, og at vi sammen kan skabe udvikling i Holbæk, siger Kenny Jensby.
Og for mig personligt, er det meget tilfredsstillende at være erhvervsdirektør et sted hvor man oplever at politikerne har så stor vilje som her i Holbæk, til virkelig at gøre en forskel, siger han.
 

Publiceret 24 May 2014 07:00