Det er i forbindelse med eksport af produktionsanlæggene, at DONG Energy forventer at høste gevinsten af en ny softwareløsning, udviklet i samarbejde med universiteter og Q-Interline i Tølløse. Softwaren skal bidrage til at reducere omkostningerne i produktionen af andengenerations bioethanol, der blandt andet produceres på halm.

Det er i forbindelse med eksport af produktionsanlæggene, at DONG Energy forventer at høste gevinsten af en ny softwareløsning, udviklet i samarbejde med universiteter og Q-Interline i Tølløse. Softwaren skal bidrage til at reducere omkostningerne i produktionen af andengenerations bioethanol, der blandt andet produceres på halm.

Forskersamarbejde giver lille virksomhed væksteventyr

Virksomheden Q-Interline laver nyt forretningskoncept på baggrund af resultater opnået i partnerskab med universiteter og virksomheder og forventer 50 procent øget omsætning i eftermarkedet

ERHVERVSSAMARBEJDE: Vi befinder os på Midtsjælland lige uden for den lille by Tølløse med 60 kilometer til København og 13 til den nærmeste større by, Holbæk.
Her har Direktør Anders Larsen valgt at grundlægge virksomheden Q-Interline, der siden 1996 har solgt analyseapparater til virksomheder indenfor fødevarer, mejeri, foder og biobrændstof.
I dag tæller Q-Interline 14 medarbejdere. En lille virksomhed, der kunne fortsætte sin stille eksistens i det Nordvestsjællandske, hvis ikke de var indgået i det såkaldte BIOPRO partnerskab med Københavns Universitet (KU) og DTU Kemiteknik sammen med en række andre danske virksomheder, som Q-Interline leverer udstyr til, blandt andet Novozymes, Novo Nordisk, DONG Energy og CP Kelco i Lille Skensved.
Partnerskabet arbejder med at udvikle tekniske løsninger på nogle af de fælles problemer, som virksomhederne står med i deres fuldskalaproduktioner.
Det har åbnet mulighed for et helt nyt forretningskoncept for Q-Interline, der indtil nu udelukkende har solgt hardware i form af analyseapparater. Q-Interline vil på baggrund af resultater opnået i BIOPRO partnerskabet udvide til også at sælge softwareløsninger, der kan supportere brugen af analyseapparaterne.
- Vi har set en interessant forretningsmulighed i at kommercialisere de resultater, der er skabt i BIOPRO partnerskabet, siger Anders Larsen.
- Sammen med andre softwareprodukter, vi selv er ved at udvikle, har det nye forretningsområde et potentiale til at øge vores omsætning i eftermarkedet med op mod 50 procent. Samtidig er forretningspotentialet for vores kunder i millionklassen via optimeret proces og sparede ressourcer, siger han.
Ifølge Anders Larsen har det helt afgørende været det tætte samarbejde med virksomhederne:
- BIOPRO partnerskabet har givet os en nærhed til en række store danske virksomheder, som vi i forvejen leverer udstyr til. Vi har fået en ny forståelse for virksomhedernes behov, så vi kan udvikle nye produkter, der er styret af et reelt behov hos vores kunder. Det gør det muligt for os som lille virksomhed at investere i et nyt forretningsområde, fordi det minimerer vores risiko, siger Anders Larsen.

Eksperten skal pakkes ind i software

En af de kunder, der står klar til at købe Q-Interlines nye softwareløsninger, er DONG Energy, der i BIOPRO partnerskabet har været med til at udvikle løsningerne.
DONG Energy sælger produktionsanlæg på licens til produktion af anden generations bioethanol, og de nye softwareløsninger skal gøre kontrollen med produktionen af bioethanol lettere og mindske omkostningerne.
- Vi forventer, at den nye løsning vil bidrage til yderligere optimering af vores produktion og dermed reducere produktionsomkostningerne per liter ethanol. Det vil gøre vores teknologi endnu mere attraktiv og øge vores konkurrencedygtighed, vurderer Kristian Livijn, Senior Concept Manager fra DONG Energy.
DONG Energy anvender nærinfrarøde (NIR) sensorer til at overvåge og optimere produktionen af bioethanol. Men vedligeholdelse og justering af sensorerne er avanceret og dyr i drift, forklarer civilingeniør Pia Jørgensen, DONG Energy:
- Vi bruger højt specialiserede eksperter til manuelt at sikre, at vores NIR sensorer måler korrekt, så processen trygt kan styres ud fra den information, der kommer fra sensorerne. Det er meget ressourcetungt. Derfor er der et behov for at automatisere vedligeholdelsen af sensorerne, og det er præcis hvad den nye softwareløsning kan tilbyde, siger Pia Jørgensen.
Den nye løsning gør helt konkret det, at den ved hjælp af et avanceret computerprogram udfører ekspertens arbejde med at justere sensorerne, så de hele tiden måler rigtigt.
- Du kan sige, at vi pakker eksperten ind i et stykke software, siger Lektor Thomas Skov, der på Institut for Fødevarevidenskab, KU, har været med til at udvikle de avancerede matematiske koder, der er brugt i softwareløsningen.
DONG Energy er ikke alene med behovet for at finde en anden løsning på den omkostningstunge vedligeholdelse af sensorerne.
- Alle de virksomheder, der er med i BIOPRO-partnerskabet, og som også bruger sensorer, har et stort behov for at få en løsning, der er mere automatiseret, let tilgængelig og kosteffektiv, siger Pia Jørgensen.

Skærper konkurrenceevnen

Den helt store gevinst af at automatisere vedligeholdelsen af NIR sensorerne kan for DONG Energy vise sig at være, når anlæggene skal sælges rundt omkring i verden.
- Det, at vi kan udstyre anlæg med vedligeholdte avancerede sensorer til anvendelse i styringen af produktionsprocessen, kan være med til at adskille DONG Energy fra vores konkurrenter, fordi det simpelthen er mere attraktivt for vores kunder, siger Pia Jørgensen.
Hun fortæller også, at en mere automatiseret vedligeholdelsesløsning gør det langt lettere for DONG Energy at supportere sensorerne og dermed anlæggene og kunderne.
Q-Interline sælger analyseapparater i 29 lande, og Anders Larsen har en lignende forventning:
- For os vil det være lettere at konkurrere på det globale marked, fordi vi kan profilere os med en helhedsløsning, hvor vi sælger softwaresupport sammen med vores hardware. I Danmark er der tradition for, at vi ansætter akademiske eksperter til at varetage supporten, men i mange andre lande er det helt afgørende, at vi kan tilbyde den support, siger han.

??Utraditionelt forskersamarbejde

Anders Larsen mener, at projektet er lykkedes, fordi BIOPRO er organiseret på en anderledes måde end de traditionelle projektsamarbejder med universiteterne.
- Et universitet og en kommerciel virksomhed har to forskellige syn på verden, og samarbejdet med et universitet kan være en udfordring for en kommerciel virksomhed. Det kan lade sig gøre her, fordi BIOPRO har en professionel ledelse, som sikrer fremdriften i projekterne. Samarbejdsformen, hvor der er en kommerciel person i BIOPRO med forståelse for forretning, er det, der gør, at det her overhovedet er interessant for os, siger Anderes Larsen.
På Institut for Fødevarevidenskab, KU, hvor de matematiske koder til den nye softwareløsning er blevet udviklet, er Lektor Thomas Skov enig i, at samarbejdsformen er en stor fordel:
- I BIOPRO prøver vi at løse en fælles opgave, og projekterne er meget målrettede. Det er motiverende for os som forskere, fordi vi kan mærke, at virksomhederne virkelig vil det her, og fordi vores forskning bliver brugt til noget helt konkret,« siger han og fortsætter:
- Rent forskningsmæssigt er det også værdifuldt for os at få adgang til fuldskala produktionsdata, fordi de sammenhænge vi finder vil være baseret på reelle data.
Samarbejdet med virksomhederne er ifølge Thomas Skov især vigtigt, fordi det giver universitetet nye ideer til hvilke problemer, der skal løses, og på den baggrund kan de udvikle helt nye værktøjer.
- Det er virkelig med at holde fast i det her, for vi kan få meget ud af at arbejde på tværs af universiteter og virksomheder, siger Thomas Skov.
Tilbage i Tølløse er Anders Larsen begyndt at mande op til at varetage det nye forretningsområde.
- Vi har foreløbig ansat to akademikere, og det er en kæmpe satsning for os som lille firma. I alt forventer vi at oprette fem videnskabelige arbejdspladser til formålet. Herudover har vi hyret softwareudviklere på konsulentbasis, som er i gang med at udvikle alt det, der skal gøre løsningen til et kommercielt produkt, siger Anders Larsen.
Han mener, at BIOPRO partnerskabet også kunne komme mange andre virksomheder til gode, fordi en del af formålet med partnerskabet er at øge konkurrenceevnen og skabe arbejdspladser:
- Der er et hav af andre små og mellemstore virksomheder, som kunne have glæde af det her partnerskab, fordi det ikke er forbudt at tale om, at det også skal være en forretning. Det er befriende, at en del af konceptet er, at vi skal tjene penge på det, siger han.
Q-Interlines nye forretningsområde er ifølge Anders Larsen kommet for at blive.
- BIOPRO partnerskabet har skabt en relation mellem os og universitetet, der betyder, at vi har fået et udviklingsmiljø på softwaresiden, siger han.
- Selvom softwarebranchen er ny for Q-Interline, har vi mange ideer til moduler, der kunne udvikles. Så vi kunne godt gå hen og delvist blive et software hus på det her grundlag, og det er da en sjov drejning for en hardwarenisse som mig, siger Anders Larsen.
pm

Q-Interline i Tølløse.

Q-Interline i Tølløse.

Fakta om BIOPRO partnerskabet

BIOPRO er et partnerskab dannet februar 2013 mellem Københavns Universitet (KU), DTU Kemiteknik og en række globale markedsførende biotekvirksomheder, som har et tæt samarbejde om at skabe innovative løsninger, der kan gøre biotek produktionen mere konkurrencedygtig.

BIOPRO er sponsoreret af Region Sjælland, den Europæiske Regionale Udviklings Fond (ERDF) og partnerne, der tæller Novo Nordisk, Novozymes, DONG Energy, CP Kelco og fra 2014 også Chr. Hansen. BIOPRO ledes af innovations- og investeringsselskabet CAPNOVA.

På universiteterne er partnerne CAPEC-PROCESS Center på DTU og Institut for Fødevarevidenskab på KU. BIOPRO har færdiggjort otte projekter på de første 15 måneder og har 15 igangværende projekter.

Publiceret 08 July 2014 12:00