Quickstart skal være med til at sikre, at de store bygge- og anlægsopgaver i REgion Sjælland også skaber lokale jobs og vækst.

Quickstart skal være med til at sikre, at de store bygge- og anlægsopgaver i REgion Sjælland også skaber lokale jobs og vækst.

Nyt samarbejde skal sikre lokale byggejob

Quickstart er et nyt samarbejde mellem Region Sjælland, kommunerne og Det Regionale Beskæftigelsesråd. Initiativet skal sikre, at byggerier af sygehuse, Femern bælt-tunnel, veje og jernbaner i Region Sjælland også skaber lokal vækst og job.

SAMARBEJDE Når de stor anlægsarbejder i Region Sjælland i de kommende år bliver sat i gang, er det helt centralt, at det sker med en høj andel af lokal arbejdskraft.
Derfor har Det Regionale Beskæftigelsesråd, Kommune Kontaktråd Sjælland og Region Sjælland taget initiativ til Quickstart, hvor parterne netop har haft det første møde.
Quickstart er en paraplyindsats, som både skal sørge for at virksomhederne bliver gjort parate til at byde på underenterpriser i forbindelse med de store byggerier, at de beskæftigede kan få kursustilbud, som gør dem attraktive for de entreprenører som vinder der store byggerier og ikke mindst får brugt anlægsinvesteringerne til at få de ledige i Region Sjælland opkvalificeret, så de kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Klaus Farnov, formand for LO i Vordingborg og medlem af Det Regionale Beskæftigelsesråd peger på, at Quickstart matcher et af de centrale elementer i den nye beskæftigelsesreform – jobrettet opkvalificering af ufaglærte ledige.
- De ledige opkvalificeres til at overtage jobfunktioner i forbindelse med de store anlægsinvesteringer, enten direkte på de store projekter eller i forbindelse med de job, som opstår i andre virksomheder, når allerede beskæftigede skifter job og bliver ansat på anlægsarbejderne.
Bygge og anlæg er den største private sektor i Region Sjælland, og den position skal Quickstart være med til at udbygge, understreger Jens Stenbæk, formand for Region Sjælland:
- Vi har en masse dygtige små og mellemstore håndværksmestre og det er vores opgave at stille dem bedst muligt i den skarpe konkurrence, der vil blive om at vinde opgaver på de store byggerier de kommende år.
Vi bruger mange kræfter på at skabe varig beskæftigelse i kølvandet på de store anlægsinvesteringer, som kommer i de næste år. De kæmpe investeringer er en unik mulighed, som vi skal udnytte.
Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for Kommune Kontaktråd Sjælland understreger, at de kommunale jobcentre, erhvervsråd og Ungdommens Uddannelsevejledning kommer til at spille en rolle i første række i forhold til at realisere målsætningerne i Quickstart.
- Det er frontmedarbejderne, som i vid udstrækning kommer til at skulle understøtte det store vækst- og beskæftigelsesmæssige potentiale og den opgave tager vi i kommunerne meget alvorligt.
sl

Publiceret 07 August 2014 08:00